• مدیس
  • دکتر فاطمه خانی زاده

مدال اول سلیقه -
Username Reason Given On
maral شرکت در مسابقه باحالترین کادوی ولنتاین ۸-اسفند-۱۳۹۰
ssaminn برنده شدن در مسابقه سفره هفت سین ۲۵-فروردين-۱۳۹۱
Goli khanom بابت مسابقه تزئين آش ماه رمضان ۲۹-مرداد-۱۳۹۲
Khanom Tala مسابقه فستیوال خوراکی های اشتها آور ۲۷-شهريور-۱۳۹۳
A.Bidel مدال اول سلیقه ۱۰-دي-۱۳۹۳
Ferniko مسابقه کاردستی ۱۶-اسفند-۱۳۹۳
مینو مدال اول سلیقه ۲۸-فروردين-۱۳۹۵
پروانه ابریشم مدال اول سلیقه ۱۹-دي-۱۳۹۶