• مدیس
  • دکتر فاطمه خانی زاده

سناتور از مدیران - مدیرانی که سناتور هم هستند
Username Reason Given On
alis سناتور دور سوم ۱۱-شهريور-۱۳۹۲
nastaran سناتور دور سوم ۱۱-شهريور-۱۳۹۲
HiddenBride سناتور از مديران ۲۰-آبان-۱۳۹۲