• مدیس
  • دکتر فاطمه خانی زاده

دستیار مدیر - دستیار مدیر
Username Reason Given On
mona*m دستیار مدیر ( انجمن کلوپ ) و ( جهیزیه ) ۲۱-آبان-۱۳۹۳
salvia_sweet دستیار مدیر (انجمن بچه داری) ۲۱-آبان-۱۳۹۳
مامان دو تا نی نی دستیار مدیر ( انجمن خانه داری ) ۲۱-آبان-۱۳۹۳
soudi دستیار مدیر ( فروشگاه ) و ( در رابطه با انجمن ) ۲۱-آبان-۱۳۹۳
tara60 دستیار مدیر ( کیک عروسی ) و ( تزئینات و سفره آرایی ) ۲۱-آبان-۱۳۹۳
hasti_d دستیار مدیر ( انجمن امکانات ) و ( انجمن مراسم عروسي و نامزدي ) ۲۱-آبان-۱۳۹۳
مینو دستیار مدیر ( انجمن حاشیه های عروسی ) و ( سلامتی ) ۲۱-آبان-۱۳۹۳
MaHrOoOo دستیار مدیر ( انجمن کلوپ ) ۲۱-آبان-۱۳۹۳
secret دستیار مدیر ( قسمت در رابطه با انجمن ) ۱۹-تير-۱۳۹۴