• مدیس
  • دکتر فاطمه خانی زاده

مدال سوم عکاسی - نفر سوم مسابقه عکاسی
Username Reason Given On
نیکناز نفر سوم بخش داوران مسابقه عکاسی ۲-تير-۱۳۹۱
ساره نفر سوم بخش بهترين عکس از ديدگاه کاربران ۳-تير-۱۳۹۱
❤...M...❤ مسابقه عکس کودک عاشورا ۳-آذر-۱۳۹۳