• مدیس
  • دکتر فاطمه خانی زاده

مدال دوم عکاسی - نفر دوم مسابقه عکاسی
Username Reason Given On
Bar@n نفر دوم بخش داوران مسابقه عکاسی ۲-تير-۱۳۹۱
marziye1987 نفر دوم بخش بهترين عکس از ديدگاه کاربران ۳-تير-۱۳۹۱
parinaz 25 مسابقه عکس کودک عاشورا ۳-آذر-۱۳۹۳