• تقی زاده
  • آرایشگاه گیوا

مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه

۲۶-آذر-۱۳۹۷, ۱۱:۱۶ صبح
ارسال: #391
     
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545032743_70efddc7770b119401a353a0de1fc2ae.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545032755_9fcfe9d8a95340a6fa3fd4bddea09fa5.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545032766_92a22e6d86fc65a23721ac8313cf9f4f.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545032777_eaafc187ca2491b3f54905c8fd6fcd63.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2018-12-17_11-13-09.jpg (اندازه: 33.92 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2018-12-17_11-13-05.jpg (اندازه: 33.47 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2018-12-17_11-13-02.jpg (اندازه: 38.62 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2018-12-17_11-12-59.jpg (اندازه: 34.05 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، Sahraa71 ، ترانه خانوم
۶-دي-۱۳۹۷, ۱۲:۲۵ عصر
ارسال: #392
     
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545900855_be867456ad224c18446bd39084c3a6ca.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545900867_e58344ec5cc2bf27ec5dcb93926a365e.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545900879_a2081275684536b58d10da0a317ab774.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545900893_1ffcfaa2b42f04d4d9215825c5459629.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545900907_1c494d42a6c8878ea58c53b881739657.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545900921_fd42c5043610669a7c6a50fe8567b0a4.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545900932_4d8053eba216ff5c02578c13ee8e247d.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  6c36850cf8f543059271f905f76a2004.jpg (اندازه: 32.44 KB / دانلودها: 0)
.jpg  19f0337915effb4bde8b3dc9d04fe42a.jpg (اندازه: 52.18 KB / دانلودها: 0)
.jpg  74df1a7b8ef1ca1b0ebfbad217856d97.jpg (اندازه: 108.28 KB / دانلودها: 0)
.jpg  74f534f499821c1a60fdde2b228abe54.jpg (اندازه: 79.71 KB / دانلودها: 0)
.jpg  822cfb5ec3b27dd45ca3c8df86dc8957.jpg (اندازه: 47.56 KB / دانلودها: 0)
.jpg  afefcb7dfe2d4f8541195fc962839d8c.jpg (اندازه: 44.81 KB / دانلودها: 0)
.jpg  e8ede0efa6e24fc06114124570ab4af6.jpg (اندازه: 67.55 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، Sahraa71 ، ترانه خانوم
۹-دي-۱۳۹۷, ۱۲:۱۴ عصر
ارسال: #393
     
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546159345_8c5112c1190a43970a9391ce8d5cc98b.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546159357_b909193d702139270419e77df602b98a.attach

تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546159366_a333a59f88b6b8032664f12ad4387615.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546159389_9b51e0874061deaa52f21df1aa9679e1.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546159409_490752ea622701bb2c0144c51713552a.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546159428_9d19606120a9088782fc472e95b44e45.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  01e1db4008169ad51224fcc0ba598d59.jpg (اندازه: 32.2 KB / دانلودها: 1)
.jpg  3e67844ec9903d90abdb0d6b5dc0247b.jpg (اندازه: 89.24 KB / دانلودها: 1)
.jpg  6a78e927aa6739d3c04ee1634fb4224a.jpg (اندازه: 70.75 KB / دانلودها: 2)
.jpg  a5954ab44c66cfe1cab93b6981736bc1.jpg (اندازه: 93.03 KB / دانلودها: 1)
.jpg  bb6a534baecf66256aeaeed45af85609.jpg (اندازه: 38.76 KB / دانلودها: 1)
.jpg  db706df11b94ce373834b1e1e0bea3ac.jpg (اندازه: 69.3 KB / دانلودها: 2)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
  • تشریفات وندا
  • گروه ژ
۹-دي-۱۳۹۷, ۰۲:۳۷ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۹-دي-۱۳۹۷ ۰۲:۳۸ عصر توسط parmin.ab.)
ارسال: #394
     
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
مدلش برای عقد و بله برون قشنگه 

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546168031_cd865ec416eef153d560e44315e06d44.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546168044_03532c4c0feb60eb49cbbe4b45aebcaf.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546168057_a7161513827fd240efd4fac042caae96.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  5a5a135420bbe18b6fae7f0fe4d11e2c.jpg (اندازه: 20.09 KB / دانلودها: 1)
.jpg  d3e7dbee83b258507398c1b2536b3286.jpg (اندازه: 127.51 KB / دانلودها: 2)
.jpg  ec8fa3937fb60270392e096fc8b678a2.jpg (اندازه: 53.84 KB / دانلودها: 1)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۲۴-دي-۱۳۹۷, ۱۲:۱۸ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۴-دي-۱۳۹۷ ۱۲:۱۸ عصر توسط parmin.ab.)
ارسال: #395
     
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547455648_6dd995432286014e74169f25c76a15b2.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547455661_b48f94bc34435bd40c1279bd60e285b7.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547455677_04f5434fa0514b7ce10abd86f3411589.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547455719_c48b7ecb876defbdd65f5a8d0599f710.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  1f973c9e6872fd85cc7108e4d7797de9.jpg (اندازه: 78.53 KB / دانلودها: 1)
.jpg  4d863b893210139739aa961370c468b7.jpg (اندازه: 56.06 KB / دانلودها: 1)
.jpg  48b3d085942b7d1d53ed9f69bb9ab61c.jpg (اندازه: 51.64 KB / دانلودها: 1)
.jpg  affcfc818eb12b31f14262de2109fe3f.jpg (اندازه: 56.03 KB / دانلودها: 1)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۱۰-بهمن-۱۳۹۷, ۰۲:۵۸ عصر
ارسال: #396
     
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548847637_9dcdd131003107d98ffd276ae63f894a.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548847649_4679895f5da07c47592f47bc71bdec0d.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548847666_220a21599e925d43b3ddf50fd128bbe7.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548847681_c21a9b2cd4c0681f1541f79408867af0.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548847696_03d3bae4b02e45ad663e3eeef20042cd.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  82f68fb733a6d3adbd77328fddafd61e.jpg (اندازه: 55.88 KB / دانلودها: 1)
.jpg  7765f3f798b1931cd7cbea6e9bc89faa.jpg (اندازه: 37.82 KB / دانلودها: 1)
.jpg  b77e8df6b5e830379cb86543abde25ba.jpg (اندازه: 55.04 KB / دانلودها: 1)
.jpg  bdb61c073f7b56343bc52d2c6da2a235.jpg (اندازه: 29.44 KB / دانلودها: 1)
.jpg  d56dde6c2e176d2d802fe0f5b73cfd29.jpg (اندازه: 80.04 KB / دانلودها: 1)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، Zhinaa ، ترانه خانوم
۱۲-اسفند-۱۳۹۷, ۰۳:۲۴ عصر
ارسال: #397
 
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201903/post_110348_1551613998_847330b4166fbc75f6edcbc38b77c8b7.attachتصویر: ./uploads/201903/post_110348_1551614029_c947de9cb4ae184447575e9b455d6b68.attachتصویر: ./uploads/201903/post_110348_1551614060_9717888b039458f3a467d9fdff78b718.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  c5d90db7c185d3c60b4d185d1680cf3c.jpg (اندازه: 98.52 KB / دانلودها: 1)
.jpg  16e6f113dd9cb530813b48e5f52406d7.jpg (اندازه: 21.19 KB / دانلودها: 1)
.jpg  7496dc2873d80e141132cdfed3da6d6c.jpg (اندازه: 54.53 KB / دانلودها: 1)

تصویر: images/smilies/blush.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ساحلی ، ترانه خانوم
۱۹-اسفند-۱۳۹۷, ۱۱:۵۷ صبح
ارسال: #398
 
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552206365_16f2ee96b1eccaa40ca6d41a5c20b7e1.attachتصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552206426_11b5b13e470d3173cfc65688e6a71f10.attachتصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552206465_a8fe080c73be95bf4e34f4edc8884af9.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  057586b83921087905b2f8f53b0b6293.jpg (اندازه: 60.14 KB / دانلودها: 3)
.jpg  7602d111345b0133b5d74e85503bf91d.jpg (اندازه: 49.91 KB / دانلودها: 1)
.jpg  97fc48cbb261bba02fe04d7ce1cd8804.jpg (اندازه: 35.38 KB / دانلودها: 1)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط ترانه خانوم ، Sahraa71
۲۵-اسفند-۱۳۹۷, ۱۱:۰۴ صبح
ارسال: #399
 
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552721620_b13ddb6224b1a7412db32d4e65881293.attachتصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552721654_0012a7e51ee86a223691fa13ebfef687.attachتصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552721692_f338f88a3c31cf2884c51f572a3e2516.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  60a326f9f88bda09ca063fd44ebc24b7.jpg (اندازه: 34.74 KB / دانلودها: 0)
.jpg  a06bef7d9bd580dfc3786f6438f90bde.jpg (اندازه: 40.12 KB / دانلودها: 0)
.jpg  2021e5544e3073e95286f1ece6ceaa5d.jpg (اندازه: 16.91 KB / دانلودها: 0)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۲۷-فروردين-۱۳۹۸, ۱۱:۱۰ صبح (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۷-فروردين-۱۳۹۸ ۱۱:۱۱ صبح توسط parmin.ab.)
ارسال: #400
     
RE: مدل کت-دامن/بلوز-دامن/کت-شلوار/جلیقه
 تصویر: ./uploads/201904/post_91469_1555400395_45609974910e90dbad67acebffaa61bc.attach

 تصویر: ./uploads/201904/post_91469_1555400411_eb6f45bd9c572edb342e730367b3dfe0.attach

 تصویر: ./uploads/201904/post_91469_1555400426_439b1990cfe030fd6defaad384048981.attach
 


فایل‌های ضمیمه
.jpeg  WhatsApp Image 2019-04-16 at 12.02.02 AM.jpeg (اندازه: 42.42 KB / دانلودها: 0)
.jpeg  WhatsApp Image 2019-04-16 at 12.02.23 AM.jpeg (اندازه: 31.43 KB / دانلودها: 0)
.jpeg  WhatsApp Image 2019-04-16 at 12.02.43 AM.jpeg (اندازه: 48.99 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام