• تقی زاده
  • آرایشگاه گیوا

مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)

۱۷-دي-۱۳۹۷, ۱۲:۳۱ عصر
ارسال: #901
   
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1546851652_9b030d7a9956d9b0316bc6ab7958f34a.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1546851665_aeb25d10b6fa4a3ea45d61ec63262772.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-01-06_16-42-53.jpg (اندازه: 54.77 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-01-06_16-43-11.jpg (اندازه: 54.72 KB / دانلودها: 0)
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71
۱۹-دي-۱۳۹۷, ۱۱:۴۴ صبح
ارسال: #902
   
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547021643_309ca5d0c32ba9f8b5c172a0e8eee368.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-01-09_10-47-25.jpg (اندازه: 38.91 KB / دانلودها: 0)
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
۲۰-دي-۱۳۹۷, ۱۱:۲۴ صبح
ارسال: #903
   
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547106785_58cab455aa5358837ea35fbcfb69b4d0.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547106797_7e3c825118be8ff0db7c4780361dc742.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547106811_a87d1f54f05dbff3afac27e6ba73267b.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547106826_78d59384a62e45c89654e0c06f8e9a11.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547106837_d7a74a31a3d52d34999a685c624fb2fc.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547106850_22dde2c667b84362678659fd6570859f.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  92a2e84779a3f8774ff8311372fe5ff8.jpg (اندازه: 57.52 KB / دانلودها: 1)
.jpg  1411b3d538c4411357531c1bd7cdefb7.jpg (اندازه: 54.55 KB / دانلودها: 1)
.jpg  b1ce970d52b759111f6db82ccae9178f.jpg (اندازه: 70.74 KB / دانلودها: 1)
.jpg  d8f029b8b541944aca8f6dc44c8b1289.jpg (اندازه: 57.73 KB / دانلودها: 1)
.jpg  e6a9e309ef1333f17c3276fbb61666ca.jpg (اندازه: 97.73 KB / دانلودها: 6)
.jpg  e642d9fcbd09b55e612134bf4b581a90.jpg (اندازه: 69.4 KB / دانلودها: 6)
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
  • تشریفات وندا
  • اساطیر
۲۲-دي-۱۳۹۷, ۰۱:۴۴ عصر
ارسال: #904
     
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547288025_5266dd168b342c987986a16ccbb333f1.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547288040_6069fdae6d02c3982752a50147f6a2ee.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547288053_da226fb0907d0c5b3d6d959ee6e5e714.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  11168766c467231cb5ec477411ccb6cd.jpg (اندازه: 79.26 KB / دانلودها: 0)
.jpg  c468a4735a8bef3c71291e31b5d907b0.jpg (اندازه: 71.16 KB / دانلودها: 5)
.jpg  e6a2656ddcfc9f1b9edf4173e6318ca1.jpg (اندازه: 67.51 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
۲۳-دي-۱۳۹۷, ۰۲:۳۰ عصر
ارسال: #905
   
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547377200_99462068c59713912f752db5a27ae379.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547377210_8d66fef14a5cef9a48e872e69da271c2.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547377222_989baf66452b94e26ff77f1fbee1e76e.attach

تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547377235_4f6d47ecb4686a8b82b13909e9edad9b.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpeg  WhatsApp Image 2019-01-12 at 10.35.23 PM.jpeg (اندازه: 46.4 KB / دانلودها: 1)
.jpeg  WhatsApp Image 2019-01-12 at 10.35.37 PM.jpeg (اندازه: 53.96 KB / دانلودها: 1)
.jpeg  WhatsApp Image 2019-01-12 at 10.36.04 PM.jpeg (اندازه: 38.95 KB / دانلودها: 1)
.jpeg  WhatsApp Image 2019-01-12 at 10.45.37 PM.jpeg (اندازه: 46.29 KB / دانلودها: 1)
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
۲۴-دي-۱۳۹۷, ۰۳:۵۶ عصر
ارسال: #906
   
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547468755_8c75cde3973de8d9826fa16b19595f5a.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547468769_74f43d3838b5c7d4935dd07f1c2f3b1f.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547468783_9ae0c921ef026d97f42d37a3857aa308.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-01-14_15-51-10.jpg (اندازه: 58.91 KB / دانلودها: 1)
.jpg  photo_2019-01-14_15-51-13.jpg (اندازه: 60.84 KB / دانلودها: 1)
.jpg  photo_2019-01-14_15-51-27.jpg (اندازه: 33.93 KB / دانلودها: 1)
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
۲۷-دي-۱۳۹۷, ۰۹:۵۶ صبح
ارسال: #907
   
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547706278_8b2968d714944f3b82c63066a80c90fb.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_109769_1547706318_74fa231bfe70f9cbeaa2dfb4bac507cc.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  281c0d7fae9fde9d7c10c2c65c186339.jpg (اندازه: 71.19 KB / دانلودها: 2)
.jpeg  WhatsApp Image 2019-01-13 at 3.38.35 AM.jpeg (اندازه: 53.47 KB / دانلودها: 1)
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
۱-بهمن-۱۳۹۷, ۱۲:۲۴ عصر
ارسال: #908
     
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548060885_8f358e71ee484c01978c4a75aca4bac1.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-01-19_13-30-37.jpg (اندازه: 57.1 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
۳-بهمن-۱۳۹۷, ۰۳:۲۵ عصر
ارسال: #909
     
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548244462_59e3c68410b03b898e0c02aea8296b12.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548244473_7aa2eb35ca757a70a725745a1974b551.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548244487_1597c469e9c77ab79caddcf23717b2d6.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548244500_7ba28f4e3385de7c182370e9ab88a092.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548244523_29141ef81e3ec332609b61f8312e1929.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-01-23_15-03-55.jpg (اندازه: 48.77 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-01-23_15-05-24.jpg (اندازه: 31.48 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-01-23_15-06-03.jpg (اندازه: 34.46 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-01-23_15-06-22.jpg (اندازه: 33.24 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-01-23_15-12-13.jpg (اندازه: 33.61 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
۹-بهمن-۱۳۹۷, ۱۱:۴۸ صبح
ارسال: #910
     
RE: مدل موی باز و نیمه باز(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548749902_f19d3e5a007f55ff8c5462b11e9d79f5.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1548749917_dee51b4ebdf85f5ad8a8efd7787555b8.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  78047f6adf91685f57493516b5161503.jpg (اندازه: 43.94 KB / دانلودها: 0)
.jpg  f1f1c60a6fd9fd98ff00c3ff736473b7.jpg (اندازه: 51.14 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، hadis sh
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام