• تقی زاده
  • آرایشگاه مدیس

مدل صندل و کفش راحتی

۳-تير-۱۳۹۸, ۱۰:۵۵ صبح
ارسال: #1111
       
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201906/post_91469_1561361097_7015d15f261dd9ae0d366537b65cf0ec.attach

 تصویر: ./uploads/201906/post_91469_1561361111_3aa60a65f0e245c38893fbc26f2c4132.attach

 تصویر: ./uploads/201906/post_91469_1561361124_76764a95cad3b80df321e71547e52cde.attach

 تصویر: ./uploads/201906/post_91469_1561361137_3b52462c579d34b751c048b49ea1f834.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  4ecacfe6bdf220d01f5387b83ef8373c.jpg (اندازه: 58.91 KB / دانلودها: 0)
.jpg  04203dbe11fca8e72ca19ca621bf0fef.jpg (اندازه: 28.9 KB / دانلودها: 0)
.jpg  83345ab2538b3cda22dcfab2c9acc683.jpg (اندازه: 97.56 KB / دانلودها: 0)
.jpg  ce759b85873e9468e7f4f2622c2a5485.jpg (اندازه: 66.83 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط کیاناز ، (صبا) ، ترانه خانوم
۱۰-تير-۱۳۹۸, ۱۱:۴۱ صبح
ارسال: #1112
         
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201907/post_24300_1561968679_52890d40f223e06057115e6fbbc24413.attachتصویر: ./uploads/201907/post_24300_1561968686_b422f335dded13b5c76723fc0578c033.attachتصویر: ./uploads/201907/post_24300_1561968692_fe0472a928499d8361f4596237228f0d.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  76fb4ccb8342ebd8ffaddceadca8eafb.jpg (اندازه: 56.97 KB / دانلودها: 0)
.jpg  29705692b53319b12707833e02d73d94.jpg (اندازه: 60.62 KB / دانلودها: 0)
.jpg  d3ae060062d9eee125a5b219bb844211.jpg (اندازه: 63.08 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط ترانه خانوم
۱۴-تير-۱۳۹۸, ۰۱:۳۳ صبح
ارسال: #1113
         
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201907/post_24300_1562277809_3588a40083aa1208162301d749235145.attachتصویر: ./uploads/201907/post_24300_1562277815_511101af74249d5ee17b7d338200e7a8.attachتصویر: ./uploads/201907/post_24300_1562277821_754ae32710be8b196143c6a6f0c98093.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  2da5e0991b90acffefddfe5a9578d32d.jpg (اندازه: 61.95 KB / دانلودها: 0)
.jpg  7de1f28870183f0e7ea173e47cf32ba2.jpg (اندازه: 63.9 KB / دانلودها: 0)
.jpg  33c8cbc58609042d345c47fccbc43741.jpg (اندازه: 130.88 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط ترانه خانوم
  • گروه ژ
  • بهرام بابایی
۱۶-تير-۱۳۹۸, ۰۹:۲۷ صبح
ارسال: #1114
         
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201907/post_24300_1562478986_4bbcb249be3cf7c92b6967c765b0dd93.attachتصویر: ./uploads/201907/post_24300_1562479001_c4434ee87bf6e6f76042163bfb3bd7a6.attachتصویر: ./uploads/201907/post_24300_1562479014_a446915e79c41946ecddec05300233a8.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  d2924b5e4ea89485feebc14e18fff436.jpg (اندازه: 51.81 KB / دانلودها: 0)
.jpg  e9e2b00b7de2788462d4656289e089dd.jpg (اندازه: 66.66 KB / دانلودها: 0)
.jpg  fff68bb72ddf93fe0330a1237ba9375b.jpg (اندازه: 68.42 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۲۳-تير-۱۳۹۸, ۰۳:۲۶ عصر
ارسال: #1115
       
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201907/post_91469_1563105364_1c1da763b8de66c5f9016017e32ecc23.attach

 تصویر: ./uploads/201907/post_91469_1563105378_2c00b3377e53d4c482967279634e9a85.attach

 تصویر: ./uploads/201907/post_91469_1563105391_6704fd24e4080f26e2143c87db43ff81.attach

 تصویر: ./uploads/201907/post_91469_1563105404_f4eca1be6c5ae33ffc98d84321aff44c.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  5c2a11ca76049962683db5f6b4878291.jpg (اندازه: 27.67 KB / دانلودها: 0)
.jpg  6e15e8b1adb050ed45688f0bccc6a04e.jpg (اندازه: 44.53 KB / دانلودها: 0)
.jpg  b40a08a6bd521ce625b1c22fddadd6e5.jpg (اندازه: 48.53 KB / دانلودها: 0)
.jpg  bb153547db4d2a44eb53cdc5dd1958b5.jpg (اندازه: 36.08 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، hadis sh ، ساحلی
۲۵-تير-۱۳۹۸, ۱۰:۱۰ صبح
ارسال: #1116
   
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201907/post_107414_1563259047_a966b517e0462b17af7e2707d74fa823.attachتصویر: ./uploads/201907/post_107414_1563259212_19896784765a6bfc7465d2f6df4d6ba5.attachتصویر: ./uploads/201907/post_107414_1563259237_6d1ed575ac3ef58549adcba0578568d4.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  996bb234e326f7c53fd1a733e32b003b.jpg (اندازه: 64.38 KB / دانلودها: 0)
.jpg  bee02bd6a0af1077cc582d7dfc80676d.jpg (اندازه: 56.62 KB / دانلودها: 0)
.jpg  9fd0a94ba00e5ee61e509021e42fa69b.jpg (اندازه: 70.91 KB / دانلودها: 0)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
۲۸-تير-۱۳۹۸, ۰۴:۱۵ عصر
ارسال: #1117
RE: مدل صندل و کفش راحتی
تصویر: ./uploads/201907/post_11201_1563540304_494323367c7faccb1790c189f3789def.attachتصویر: ./uploads/201907/post_11201_1563540300_4884821b34650b58abb66f8cc0cb39fc.attachتصویر: ./uploads/201907/post_11201_1563540295_e34520370279aa6833807fade27a2364.attach
 


فایل‌های ضمیمه
.jpg  c85a047ae8a0e5686fa9661c36beed8e.jpg (اندازه: 77.94 KB / دانلودها: 0)
.jpg  bb1834c1cb037ce2f9a372901c1d6fa6.jpg (اندازه: 56.61 KB / دانلودها: 0)
.jpg  9d4b55e2b653e28dd8b581a7687d0acb.jpg (اندازه: 33 KB / دانلودها: 0)

اگه این امضا رو می بینی
دعام کن به اون چیزی که می خوام برسم
محتاجم به دعا
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، marcopolo
۱۳-مرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۳۲ صبح
ارسال: #1118
     
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201908/post_104036_1564901966_ee2996732ed7667b1e551936e110cf96.attachتصویر: ./uploads/201908/post_104036_1564902013_2f0b5e5b37c6e6ad779fe0b0d95815ad.attachتصویر: ./uploads/201908/post_104036_1564902157_9bdecbf821abc7d5e15c3c397765b6a4.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  93ac109eaf73ce46fa3c9b25060dcfb7.jpg (اندازه: 101.28 KB / دانلودها: 0)
.jpg  c670224d88593c5935109d4203eed976.jpg (اندازه: 40.85 KB / دانلودها: 0)
.jpg  81be96ba9d89f775dba3a10048eedbc8.jpg (اندازه: 77.87 KB / دانلودها: 0)

اپلیکشن بیکیوت (Becute) 

برای دانلود به بازار و گوگل پلی مراجعه کنید .

اپلیکشن بیکیوت ویژه آرایشگران بر روی سیب آپ قرار گرفت .

بیکیوت سامانه ارتباط آنلاین شما و آرایشگاههای زنانه است .
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
۱۳-مرداد-۱۳۹۸, ۰۴:۰۷ عصر
ارسال: #1119
       
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1564922230_43e046a86c8aafc471add7f896dccb31.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1564922243_a783f47a84ac0bf8ac8a3da04fe03a6a.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1564922255_8e438025ae37e3987226c16b00c88b2e.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1564922271_6ea3bb5c346991bad428c09b66e3f0ec.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  5952a012370f5462fa3a82ef6caa8d57.jpg (اندازه: 36.47 KB / دانلودها: 0)
.jpg  a9e24822cbed15a713a1f87b59da24e5.jpg (اندازه: 32.82 KB / دانلودها: 0)
.jpg  bdefcd470aeaa61c3236408afb7eed71.jpg (اندازه: 55.05 KB / دانلودها: 0)
.jpg  f676a929dbbe838036c8766534c20ae5.jpg (اندازه: 55.4 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
۲۰-مرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۰۳ صبح
ارسال: #1120
       
RE: مدل صندل و کفش راحتی
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565505143_ca7624a2d3d25979936b706a5079c99d.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565505172_62292ed1efd747e10c74172908c9bf8f.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565505187_5a66213e14cd6a63593f0384d0f36a33.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565505207_26604b565530fc4b38dc2410174c1b86.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565505220_67e91dd788c9b21eab5b7ccbb54bb844.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  1cac341addfadbd252deef47f291ca80.jpg (اندازه: 46.6 KB / دانلودها: 0)
.jpg  2b389ead18d874c7399b20424779049b.jpg (اندازه: 68.03 KB / دانلودها: 0)
.jpg  39c8696f6921cba5291efd2d835bd390.jpg (اندازه: 45.02 KB / دانلودها: 0)
.jpg  939d0efc11c74eb8d1736dd5281907df.jpg (اندازه: 38.22 KB / دانلودها: 0)
.jpg  ad8ad8afefb896fcad98906c1e7e0d88.jpg (اندازه: 13.08 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام