• آرایشگاه گیوا
  • تقی زاده

مدل بوت و نیم بوت

۱-دي-۱۳۹۷, ۰۳:۲۵ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۱-دي-۱۳۹۷ ۰۳:۲۸ عصر توسط parmin.ab.)
ارسال: #811
     
RE: مدل بوت و نیم بوت
 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545479629_5fc229f23f30731b6cc3701be2a2529a.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545479646_424493c3e8562b53533851e60c70ba85.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545479663_2582e49b0c51d6cac0b6b75f2d9fb3f5.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545479703_c8784d9993c5db317518eca5d51db962.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545479730_2a2b0a99b1e7afa473b4746bb132df87.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2018-12-22_15-20-41.jpg (اندازه: 73.22 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2018-12-22_15-20-24.jpg (اندازه: 67.85 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2018-12-22_15-20-02.jpg (اندازه: 66.13 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2018-12-22_15-19-19.jpg (اندازه: 66.7 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2018-12-22_15-19-14.jpg (اندازه: 88.68 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۸-دي-۱۳۹۷, ۰۴:۲۳ عصر
ارسال: #812
     
RE: مدل بوت و نیم بوت
 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546087984_0e5691d380b98257d4237ded4aad3331.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546088005_7c449d5fe0a110c9e7c9b60f9c6e12f5.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1546088018_32d4c088d522ee4013d973b02e984dc0.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2018-12-28_13-15-15.jpg (اندازه: 37.67 KB / دانلودها: 0)
.jpg  efda60492d34f8494a10c88775d6d128.jpg (اندازه: 65.69 KB / دانلودها: 1)
.jpg  photo_2018-12-23_16-49-59.jpg (اندازه: 30.55 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۱۸-دي-۱۳۹۷, ۰۳:۴۴ عصر
ارسال: #813
     
RE: مدل بوت و نیم بوت
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1546949630_511d9c33aab3e2dbf923eecf7e528dae.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1546949643_a5c17d22fae06c93f930142eb47722ef.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1546949656_695323975e8a42a9ac8df07ead7d335d.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1546949670_8f18ecf66721e2363a2331a45621a62c.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  0c7ac282e735fde979964b14bfb2fe3f.jpg (اندازه: 59.52 KB / دانلودها: 1)
.jpg  0d66b47822bac4a26ae0d17a94fe2902.jpg (اندازه: 33.43 KB / دانلودها: 1)
.jpg  6d11956d8526f88708b7259972e800af.jpg (اندازه: 42.8 KB / دانلودها: 1)
.jpg  996e98e7fc0a336d3a28e5e25ac01eb5.jpg (اندازه: 42.14 KB / دانلودها: 1)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
  • گروه ژ
  • تشریفات وندا
۲۴-دي-۱۳۹۷, ۰۳:۱۰ عصر
ارسال: #814
     
RE: مدل بوت و نیم بوت
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547465968_a23f2a8088d8bae4e3b555136b766f78.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547465982_f5aeb73fb0edfe0f49346920bf54256d.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547466000_6df87aa8e9501ae74e67052440a18c99.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  5dade5f3b8e25b17f87dde3bc07d3023.jpg (اندازه: 35.25 KB / دانلودها: 1)
.jpg  ccb08482eef251a6d0a4f00a5fa0767d.jpg (اندازه: 19.23 KB / دانلودها: 1)
.jpg  fe7a0ff7c0c7e22149cfe88636742378.jpg (اندازه: 11.39 KB / دانلودها: 1)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۳۰-دي-۱۳۹۷, ۰۱:۴۲ عصر
ارسال: #815
     
RE: مدل بوت و نیم بوت
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547979062_5ae42c453b4345ff2609e58d11d65a6c.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547979078_6c445b664d42f03d067eb0d5eb82e8d6.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547979100_4c03de926158323be7a23ddcc971aaf0.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547979117_ee5250fd71857ec0f61d5052c8c0fdeb.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-01-19_09-34-45.jpg (اندازه: 35.15 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-01-19_09-34-48.jpg (اندازه: 37.87 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-01-20_10-26-24.jpg (اندازه: 32.2 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-01-20_10-26-18.jpg (اندازه: 45.03 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۳۰-دي-۱۳۹۷, ۰۴:۲۷ عصر
ارسال: #816
     
RE: مدل بوت و نیم بوت
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547989024_8da32fe94141fc90deb1c3d7cfea378e.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547989042_743618f9bf490ef3dc0025ea6e2b268a.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547989055_b0576f6ae9464d83ba06f866ef5045dd.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-01-20_10-25-38.jpg (اندازه: 59.35 KB / دانلودها: 1)
.jpg  photo_2019-01-20_10-25-41.jpg (اندازه: 65.05 KB / دانلودها: 1)
.jpg  photo_2019-01-20_10-26-01.jpg (اندازه: 50.75 KB / دانلودها: 1)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۱۰-بهمن-۱۳۹۷, ۱۲:۵۳ عصر
ارسال: #817
         
RE: مدل بوت و نیم بوت
[تصویر: مدل بوت و نیم بوت]

[تصویر: مدل بوت و نیم بوت]

[تصویر: مدل بوت و نیم بوت]
 

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۱۳-بهمن-۱۳۹۷, ۰۸:۳۱ صبح
ارسال: #818
         
RE: مدل بوت و نیم بوت
[تصویر: مدل بوت و نیم بوت]

[تصویر: مدل بوت و نیم بوت]
[تصویر: مدل بوت و نیم بوت]
 

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، parmin.ab ، ترانه خانوم
۱۴-بهمن-۱۳۹۷, ۰۳:۵۷ عصر
ارسال: #819
     
RE: مدل بوت و نیم بوت
 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549196815_815166698ac1024db96a3fe1a763c593.attach

 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549196831_1d535e02f6587499187413a631d8f3df.attach

 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549196849_20d5a3870a1881f5cca81fa4d423f6f6.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  05-berlin-street-style-fall-2017-1600x1068-1280x640.jpg (اندازه: 61.93 KB / دانلودها: 1)
.jpg  laced_otk_boots.jpg (اندازه: 59.61 KB / دانلودها: 1)
.jpg  slouchy_otk_boots.jpg (اندازه: 71.65 KB / دانلودها: 2)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، (صبا) ، ترانه خانوم
۲۳-بهمن-۱۳۹۷, ۱۲:۴۱ عصر
ارسال: #820
     
RE: مدل بوت و نیم بوت
 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549962685_d11a6a2cf480c837a96b0a3c41906674.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-02-09_21-55-14.jpg (اندازه: 93.25 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ساحلی ، ترانه خانوم
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام