• جم
  • آرایشگاه مدیس

لباس سلیبریتی ها

۲۲-فروردين-۱۳۹۲, ۱۰:۱۳ صبح
ارسال: #51
RE: لباس سلیبریتی ها
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

New2
نقل قول
 سپاس شده توسط ساراسارایی ، narcissus88 ، MaloooS ، nasibe_603 ، hanah70
۲۲-فروردين-۱۳۹۲, ۱۱:۳۳ صبح (آخرین تغییر در این ارسال: ۱۸-ارديبهشت-۱۳۹۲ ۰۳:۱۲ عصر توسط ساراسارایی.)
ارسال: #52
 
RE: لباس سلیبریتی ها
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />

[تصویر: لباس سلیبریتی ها][/url[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها][/url[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها][/url[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
][تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />


[
نقل قول
 سپاس شده توسط JLO ، وفا ، دریا73 ، mina14 ، MaloooS ، نیکو ، nasibe_603
۲۲-فروردين-۱۳۹۲, ۰۱:۳۶ عصر
ارسال: #53
 
RE: لباس سلیبریتی ها
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
نقل قول
 سپاس شده توسط JLO ، MaloooS ، nooshi151 ، agwdt2012 ، nasibe_603 ، hanah70
  • خرید اقساطی
  • آرته
۲۳-فروردين-۱۳۹۲, ۰۳:۴۷ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۳-فروردين-۱۳۹۲ ۰۴:۰۸ عصر توسط ساراسارایی.)
ارسال: #54
 
RE: لباس سلیبریتی ها
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
نقل قول
 سپاس شده توسط JLO ، Sinequanone ، دریا73 ، MaloooS ، نیکو ، nasibe_603 ، hanah70
۲۳-فروردين-۱۳۹۲, ۰۴:۵۳ عصر
ارسال: #55
RE: لباس سلیبریتی ها
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

New2
نقل قول
 سپاس شده توسط ساراسارایی ، Sinequanone ، narcissus88 ، دریا73 ، MaloooS ، نیکو ، anahil ، nasibe_603 ، hanah70
۲۳-فروردين-۱۳۹۲, ۰۷:۵۸ عصر
ارسال: #56
 
RE: لباس سلیبریتی ها
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
نقل قول
 سپاس شده توسط دریا73 ، MaloooS ، JLO ، نیکو ، Sinequanone ، anahil ، nasibe_603 ، hanah70
۲۴-فروردين-۱۳۹۲, ۰۴:۴۰ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۳-مرداد-۱۳۹۲ ۰۵:۰۱ عصر توسط narcissus88.)
ارسال: #57
 
RE: لباس سلیبریتی ها
عکسهای پست قبلی مربوط به نیکول کیدمن بازیگر هالیوود میباشد
اینهم از عکسهای سلنا گومز خواننده
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" alt="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" title="تصویر: http://[تصویر: لباس سلیبریتی ها]" />
نقل قول
 سپاس شده توسط MaloooS ، JLO ، Aseman90 ، hanah70
۲۴-فروردين-۱۳۹۲, ۰۵:۰۸ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۴-فروردين-۱۳۹۲ ۰۵:۱۰ عصر توسط MaloooS.)
ارسال: #58
       
RE: لباس سلیبریتی ها
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

بچه ها این سلیبریتی دقیقا یعنی چی؟؟Big GrinBig Grin

ﺗﻮﻳﯽ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻳﻦ امضا ﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﯽ

... ﺁﺭﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩِﺗَﻢ ... ﺍﺯ ﺧُﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻗﺸﻨﮕِﺖ ﺑِﺮﺳﯽ. ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﻢ َﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟَﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﻟَﺒﺎﺕ ﺑﺎﺷﻪ Angel
نقل قول
 سپاس شده توسط JLO ، fnbaran ، nasibe_603
۲۴-فروردين-۱۳۹۲, ۰۶:۰۹ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۳-مرداد-۱۳۹۲ ۰۵:۰۵ عصر توسط narcissus88.)
ارسال: #59
RE: لباس سلیبریتی ها
(۲۴-فروردين-۱۳۹۲ ۰۲:۲۲ عصر)mina14 نوشته است:  بچه ها سیلبریتی یعنی چی؟

عزیزم یعنی افراد مشهور
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]
[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

New2
نقل قول
 سپاس شده توسط mina14 ، MaloooS ، ساراسارایی ، farnoush ، nasibe_603
۲۴-فروردين-۱۳۹۲, ۰۶:۴۲ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۵-فروردين-۱۳۹۲ ۱۲:۰۲ عصر توسط Khanom Tala.)
ارسال: #60
   
RE: لباس سلیبریتی ها
عزیزانم...توجه داشته باشید تاپیک "لباس سلیبریتی هاست...نه عکس های پرسنلی و سه در چهار(نیم تنه) سلیبریتی ها" ExclamationExclamationNew1

ونسا کارلتون خواننده و نوازنده امریکایی:

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

[تصویر: لباس سلیبریتی ها]

نورای عزیزم روز چهارم آذر اومد پیشمون... خدایا شکرت.
نقل قول
 سپاس شده توسط kosar ، farnoush ، JLO ، ساراسارایی ، nasibe_603
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام