• سمیرا مرتضوی
  • لی لی رضایی

طرح لاک و طراحی ناخن

۲۴-اسفند-۱۳۹۷, ۰۷:۰۶ عصر
ارسال: #6441
   
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552664109_9251cec671dbbf52c8cc74cff1c46608.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552664138_3523a597cc755c626eae6e23db62c8ed.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552664199_52a09591e8e1ec8806af638b8dfb2941.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  hJpsCrKhqD0-604x500.jpg (اندازه: 52.09 KB / دانلودها: 0)
.jpg  awesome-ideas-for-french-manicure5.jpg (اندازه: 294.06 KB / دانلودها: 0)
.jpg  kdcp_3407fa01d886bf25b0dac37c7d13b20a.jpg (اندازه: 54.62 KB / دانلودها: 0)

عاشق همسرم،خانوادم،آشپزی و شیرینی پزی،کتاب،عطر و موسیقی هستم...
اگه دوست دارین برای خونه دار شدنمون یه صلوات بفرستینتصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
۲۵-اسفند-۱۳۹۷, ۱۲:۲۸ صبح
ارسال: #6442
   
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552683404_bd4bbe464addb75f98f244d05f48b2a1.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552683459_21ea64d4617457c779c5ea599b0ceb4b.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552683487_7d5efa127737bed3222037f3b1d0ec9d.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  289850949-samatak-com.jpg (اندازه: 35.12 KB / دانلودها: 0)
.jpg  app5_a0497356c9ff0d009372f9d45c8a6ba4.jpg (اندازه: 67.28 KB / دانلودها: 0)
.jpg  m67g_d004e8ab6c9682f65592c27a38e127a2.jpg (اندازه: 61.91 KB / دانلودها: 0)

عاشق همسرم،خانوادم،آشپزی و شیرینی پزی،کتاب،عطر و موسیقی هستم...
اگه دوست دارین برای خونه دار شدنمون یه صلوات بفرستینتصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
۲۵-اسفند-۱۳۹۷, ۱۱:۴۷ صبح
ارسال: #6443
   
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552724172_c6ecc603b4e20296ae35420cfc0280ac.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552724210_46ef2c340d225920e95dcc15fe74e798.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552724240_f4db1d4fb5217b930fc7e817497ff3b6.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  1721330742413596182.jpg (اندازه: 236.63 KB / دانلودها: 0)
.jpg  avn5_a6b75c053d53434ee6fd218eb6473e44.jpg (اندازه: 72.74 KB / دانلودها: 0)
.jpg  7yjl_817643ca3a983dfb636759eca89be894.jpg (اندازه: 66.44 KB / دانلودها: 0)

عاشق همسرم،خانوادم،آشپزی و شیرینی پزی،کتاب،عطر و موسیقی هستم...
اگه دوست دارین برای خونه دار شدنمون یه صلوات بفرستینتصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط ساحلی ، (صبا)
  • تشریفات وندا
  • اساطیر
۲۵-اسفند-۱۳۹۷, ۱۲:۲۰ عصر
ارسال: #6444
 
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
 تصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552726185_e2fb359b15a6ff46b9d7a77916691a65.attachتصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552726223_a9d5bc01387ab7ad6c8fbf17e298f7ab.attachتصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552726256_0f4006e4b9f01a6f473bedb38619f27a.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  b0f95c003cb919bcc7e5445786694b40.jpg (اندازه: 31.78 KB / دانلودها: 0)
.jpg  cf925e3f57baa3458cbc599b7ee06c05.jpg (اندازه: 42.58 KB / دانلودها: 0)
.jpg  a179d93a2356676ab101413b9797a2e0.jpg (اندازه: 44.64 KB / دانلودها: 0)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، Sahraa71 ، Zhinaa
۲۵-اسفند-۱۳۹۷, ۰۱:۵۴ عصر
ارسال: #6445
 
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
 تصویر: ./uploads/201903/post_110348_1552731727_913e308c3dfc904f8ea43ffbc31d8441.attachتصویر: ./uploads/201903/post_110348_1552731805_f7e155696638b0d3a3e74535760603bb.attachتصویر: ./uploads/201903/post_110348_1552731861_7552c313f5d1c63fe7ef5e70261699b4.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  27715bcc24fc34de070423d8423664da.jpg (اندازه: 34.93 KB / دانلودها: 0)
.jpg  ba3e6ec449b6d38ef868245abfdd9ab5.jpg (اندازه: 49.83 KB / دانلودها: 0)
.jpg  471f1d9fa34409edcfdeeb1dcffed3ca.jpg (اندازه: 24.12 KB / دانلودها: 0)

تصویر: images/smilies/blush.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، (صبا) ، ساحلی
۲۶-اسفند-۱۳۹۷, ۱۱:۳۰ صبح
ارسال: #6446
   
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552809567_d0da25bd6e37c57fad8fd364a1b1fa4c.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552809602_95c95ebcfa613c554ba9c9e0e78cd710.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552809637_8c25c1725e7c19a4c91145a765ea70d1.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  d3524a3955d74d474ee25850e133611a--simple-nail-art-designs-simple-nail-arts.jpg (اندازه: 55.95 KB / دانلودها: 0)
.jpg  increible-arte-de-unas-de-arco-iris-en-colores-pastel.jpg (اندازه: 53.37 KB / دانلودها: 0)
.jpg  f56a6c7800ba44ce9254e3d96d46f01a--pretty-nail-designs-classy-short-nail-designs.jpg (اندازه: 47.33 KB / دانلودها: 0)

عاشق همسرم،خانوادم،آشپزی و شیرینی پزی،کتاب،عطر و موسیقی هستم...
اگه دوست دارین برای خونه دار شدنمون یه صلوات بفرستینتصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط دختر اسفندی ، (صبا) ، ساحلی
۲۷-اسفند-۱۳۹۷, ۱۱:۴۷ صبح
ارسال: #6447
 
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
 تصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552895920_342de5185077a48b9e02fb0ffca3e555.attachتصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552895943_10eea700aa2c3143b3c49c38b73b304f.attachتصویر: ./uploads/201903/post_107414_1552895966_a353c5a4a6f35b308afd1a78f2874718.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  20bb67616ea3271cb4322d38974d889c.jpg (اندازه: 66 KB / دانلودها: 0)
.jpg  00e2d77f3edf2d54585a24c2d5f85fba.jpg (اندازه: 42.38 KB / دانلودها: 0)
.jpg  fa1d7c03e74a946f766f64daa499f44a.jpg (اندازه: 30.56 KB / دانلودها: 0)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، (صبا)
۲۷-اسفند-۱۳۹۷, ۰۴:۴۱ عصر
ارسال: #6448
   
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552914609_13e84a9990cb03373fa54e3d32d8395b.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552914658_7624ccb0d96a25677177e00725b81574.attach
 تصویر: ./uploads/201903/post_117021_1552914699_d715a55a9910d3dbf85cf51b2f49b45c.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  6-86.jpg (اندازه: 117.85 KB / دانلودها: 1)
.jpg  e1ff96fe-6f83-4544-9b04-56afeb64accdffnre.jpg (اندازه: 68.25 KB / دانلودها: 1)
.jpg  orig.jpg (اندازه: 103.6 KB / دانلودها: 1)

عاشق همسرم،خانوادم،آشپزی و شیرینی پزی،کتاب،عطر و موسیقی هستم...
اگه دوست دارین برای خونه دار شدنمون یه صلوات بفرستینتصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
۲۸-اسفند-۱۳۹۷, ۱۲:۰۱ صبح
ارسال: #6449
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
واقعا همه ی طرح ها قشنگن .ادم گیج میشه بخدا
نقل قول
۵-فروردين-۱۳۹۸, ۰۳:۰۲ صبح
ارسال: #6450
         
RE: طرح لاک و طراحی ناخن
[تصویر: طرح لاک و طراحی ناخن]

[تصویر: طرح لاک و طراحی ناخن]

[تصویر: طرح لاک و طراحی ناخن]
 

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام