• مدیس
  • دکتر فاطمه خانی زاده

جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس

۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۱۱:۰۱ صبح (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۰-مهر-۱۳۹۴ ۱۱:۰۳ صبح توسط دبیر جشنواره نوعروس.)
ارسال: #31
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برنده ساعت 11
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
http://www.nowaroos.com/User-roki--48574
http://www.nowaroos.com/User-hadis-sh--59775

* برنده های جوایز ریالی لطف کنید زمانی که میخواهید شماره کارت بفرستید، نام و نام خانوادگی دارنده کارت و روز و ساعت برنده شدنتون رو هم حتما بفرستید.
* کوپن عکس پرینت جهت چاپ کتاب عکس خشتی 15x15 میباشد و تا سه ماه آینده اعتبار دارد.
 سپاس شده توسط ترنم66 ، fahim.s ، sarabadani_saba ، بهانه زندگی من ، RL92 ، nazan2013 ، Shima 95 ، khoshhalam ، شیراز ، khorshid_taban
۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۱۲:۰۴ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۰-مهر-۱۳۹۴ ۰۱:۰۴ عصر توسط دبیر جشنواره نوعروس.)
ارسال: #32
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برنده ها ساعت 12
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
http://www.nowaroos.com/User-%D9%85%D9%8...865--12047
http://www.nowaroos.com/User-azinia25--33305

برنده های ساعت 13
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
http://www.nowaroos.com/User-%D8%B3%D9%8...768--77027
http://www.nowaroos.com/User-ninoosh--8237

* برنده های جوایز ریالی لطف کنید زمانی که میخواهید شماره کارت بفرستید، نام و نام خانوادگی دارنده کارت و روز و ساعت برنده شدنتون رو هم حتما بفرستید.
* کوپن عکس پرینت جهت چاپ کتاب عکس خشتی 15x15 میباشد و تا سه ماه آینده اعتبار دارد.
 سپاس شده توسط fahim.s ، fereshte.t ، hasti_d ، mari90 ، ترنم66 ، تیناز ، mojhijooon ، زن باران (مهتاب65) ، melii ، helma66 ، gessophi ، atfe ، Shima 95 ، dokhtar darya ، khoshhalam ، eli.me ، شیراز ، khorshid_taban ، RL92 ، mehrafarin90
۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۰۲:۰۱ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۰-مهر-۱۳۹۴ ۰۳:۰۲ عصر توسط دبیر جشنواره نوعروس.)
ارسال: #33
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برنده های ساعت 14
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
http://www.nowaroos.com/User-%D9%BE%D8%B...%A7--43675
http://www.nowaroos.com/User-%D8%B9%D8%B...-94--69566


برنده های ساعت 15
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
http://www.nowaroos.com/User-nazanin--25
http://www.nowaroos.com/User-bluestaralbert--49274

* برنده های جوایز ریالی لطف کنید زمانی که میخواهید شماره کارت بفرستید، نام و نام خانوادگی دارنده کارت و روز و ساعت برنده شدنتون رو هم حتما بفرستید.
* کوپن عکس پرینت جهت چاپ کتاب عکس خشتی 15x15 میباشد و تا سه ماه آینده اعتبار دارد.
 سپاس شده توسط fahim.s ، زیبای خیلی خفته ، fereshte.t ، dokhtar darya ، ترنم66 ، gessophi ، (*ســارا*) ، عروس 94 ، eli.me ، Shima 95 ، شیراز ، Nanas ، malmalii ، yasmar ، khorshid_taban ، RL92 ، monamidesign ، mehrafarin90
۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۰۴:۰۳ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۰-مهر-۱۳۹۴ ۰۵:۰۳ عصر توسط دبیر جشنواره نوعروس.)
ارسال: #34
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برنده ها ساعت 16
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
http://www.nowaroos.com/User-azade-k--75848
http://www.nowaroos.com/User-nanaz--8093

برنده ها ساعت 17
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]
http://www.nowaroos.com/User-%D8%B3%D8%A...466--81877
http://www.nowaroos.com/User-angel66--28082

* برنده های جوایز ریالی لطف کنید زمانی که میخواهید شماره کارت بفرستید، نام و نام خانوادگی دارنده کارت و روز و ساعت برنده شدنتون رو هم حتما بفرستید.
* کوپن عکس پرینت جهت چاپ کتاب عکس خشتی 15x15 میباشد و تا سه ماه آینده اعتبار دارد.
 سپاس شده توسط مرسده1369 ، RL92 ، sama-ali ، monamidesign ، gessophi ، بهانه زندگی من ، nazan2013 ، mehrafarin90
۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۰۶:۱۴ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۰-مهر-۱۳۹۴ ۰۷:۱۰ عصر توسط دبیر جشنواره نوعروس.)
ارسال: #35
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برندگان ساعت 6 عصر:

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-yalda-najva--39824
http://www.nowaroos.com/User-fa1fa1--31509

برندگان ساعت 7 عصر:

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-%D8%B4%D9%8...365--74079
http://www.nowaroos.com/User-hani-m--23694

* برنده های جوایز ریالی لطف کنید زمانی که میخواهید شماره کارت بفرستید، نام و نام خانوادگی دارنده کارت و روز و ساعت برنده شدنتون رو هم حتما بفرستید.
* کوپن عکس پرینت جهت چاپ کتاب عکس خشتی 15x15 میباشد و تا سه ماه آینده اعتبار دارد.
 سپاس شده توسط monamidesign ، heven ، RL92
۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۰۸:۰۷ عصر
ارسال: #36
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برندگان ساعت 8 عصر:

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-%D8%B3%D8%A...%86--39954
http://www.nowaroos.com/User-%D8%B4%DB%8...%8C--57444

* برنده های جوایز ریالی لطف کنید زمانی که میخواهید شماره کارت بفرستید، نام و نام خانوادگی دارنده کارت و روز و ساعت برنده شدنتون رو هم حتما بفرستید.
* کوپن عکس پرینت جهت چاپ کتاب عکس خشتی 15x15 میباشد و تا سه ماه آینده اعتبار دارد.
 سپاس شده توسط monamidesign ، RL92
۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۰۹:۱۵ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۰-مهر-۱۳۹۴ ۱۰:۱۱ عصر توسط دبیر جشنواره نوعروس.)
ارسال: #37
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برندگان ساعت 9 عصر:

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-tina-moradi--82072
http://www.nowaroos.com/User-%D8%B1%D9%8...%A7--16850

برندگان ساعت 10 عصر:

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-elma-joon--44020
http://www.nowaroos.com/User-banuye-ehsas--37729

* برنده های جوایز ریالی لطف کنید زمانی که میخواهید شماره کارت بفرستید، نام و نام خانوادگی دارنده کارت و روز و ساعت برنده شدنتون رو هم حتما بفرستید.
* کوپن عکس پرینت جهت چاپ کتاب عکس خشتی 15x15 میباشد و تا سه ماه آینده اعتبار دارد.
 سپاس شده توسط تیسا ، RL92 ، dokhmali69 ، B and I ، mojhijooon ، 3aman goli ، رونیکا ، silyan ، elma joon ، climax
۲۰-مهر-۱۳۹۴, ۱۱:۲۳ عصر (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۹۴ ۱۲:۱۲ صبح توسط دبیر جشنواره نوعروس.)
ارسال: #38
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برندگان ساعت 11 عصر:

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-%D8%B9%D8%B...%B3--28256
http://www.nowaroos.com/User-rahae--44321

برندگان ساعت 12 عصر:

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-layaa--81952
http://www.nowaroos.com/User-fatemeh-goli--60721

* برنده های جوایز ریالی لطف کنید زمانی که میخواهید شماره کارت بفرستید، نام و نام خانوادگی دارنده کارت و روز و ساعت برنده شدنتون رو هم حتما بفرستید.
* کوپن عکس پرینت جهت چاپ کتاب عکس خشتی 15x15 میباشد و تا سه ماه آینده اعتبار دارد.
 سپاس شده توسط عروس خوش شانس ، Shima 95 ، RL92 ، nazan2013
۲۱-مهر-۱۳۹۴, ۰۱:۳۵ صبح (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۹۴ ۰۲:۱۲ صبح توسط گزارشگر نوعروس.)
ارسال: #39
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برندگان 21 مهر ساعت 1 صبح


[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-venous23--37763
http://www.nowaroos.com/User-%D8%AF%D8%A...%86--81983

برندگان 21 مهر ساعت 2 صبح


[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-atlas-joon--45919
http://www.nowaroos.com/User-%D8%A7%D9%8...%8C--49401
 سپاس شده توسط nazan2013 ، تانیا ، RL92
۲۱-مهر-۱۳۹۴, ۰۳:۲۳ صبح (آخرین تغییر در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۹۴ ۰۴:۱۰ صبح توسط گزارشگر نوعروس.)
ارسال: #40
RE: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس
برندگان 21 مهر ساعت 3 صبح


[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-%D8%B3%D8%A...%8C--28239
http://www.nowaroos.com/User-iris7735--79022

برندگان 21 مهر ساعت 4 صبح


[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]

[تصویر: جوایز جشنواره پنجمین سال تاسیس انجمن های نوعروس]


http://www.nowaroos.com/User-%D8%A8%D8%A...%A7--37003
http://www.nowaroos.com/User-karhe--46980
 سپاس شده توسط *IRIS* ، fereshte.t ، RL92
موضوع بسته شده 

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
موضوع بسته شده  صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام