• آرایشگاه مدیس
  • تقی زاده

تزیین کاپ کیک

۲۶-مرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۰۹ صبح
ارسال: #3271
         
RE: تزیین کاپ کیک
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566020362_d681516ccb9aef56cc435b7e80f89dc2.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566020369_1049752b73816ed0c0779103ba3a918f.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566020376_4a95a3d59aab09b1fceb1eb2503740b8.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  117a120959c32cab648d80a173e8fc1a.jpg (اندازه: 42.32 KB / دانلودها: 0)
.jpg  cadb2bc3b4735c435e696eed20ef4bee.jpg (اندازه: 45.56 KB / دانلودها: 0)
.jpg  e96a1a47f7c400805f1b8de08c26bf59.jpg (اندازه: 53.34 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط نيكدخت
۲۷-مرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۱۷ صبح
ارسال: #3272
         
RE: تزیین کاپ کیک
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566110850_7a97ec6f5240fc6c164d06c54d837ed3.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566110856_61a068a5367b2fe5af0dfb880cd040f1.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566110864_441b4ac0d96b632a4482f760a7121447.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  77af4b4f42004567b2e42943035f073e.jpg (اندازه: 27.67 KB / دانلودها: 0)
.jpg  98ad239866643bbe02332988507c72d6.jpg (اندازه: 35.92 KB / دانلودها: 0)
.jpg  e4154f61037774d826fe817f6d935326.jpg (اندازه: 43.75 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط نيكدخت
۲۸-مرداد-۱۳۹۸, ۰۸:۵۱ صبح
ارسال: #3273
         
RE: تزیین کاپ کیک
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566192096_268cde1858efad17af74b5ba4b00713f.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566192105_56cc49a7e476225b0cebf3a00fb851ca.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566192111_4bc6166cb34a7385c050e1dcc10344fa.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  59b5d1ad5fb22d01d0b034b359fa24ee.jpg (اندازه: 65.58 KB / دانلودها: 0)
.jpg  243c77c5cb65b6dcfad1da3367dc30c8.jpg (اندازه: 165.14 KB / دانلودها: 0)
.jpg  1726c2a86e1d15cf72461684d98ac30f.jpg (اندازه: 42.16 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
  • گروه ژ
۳۰-مرداد-۱۳۹۸, ۰۸:۲۵ صبح
ارسال: #3274
         
RE: تزیین کاپ کیک
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566363338_292f37e7e1de58c2c0124ccd580215cf.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566363343_2f5df7413538e6871c769160c903bd40.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566363347_3d3131ce1146ff4cc596148e6af55188.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  112567c75386f89585dcfbbf18edf324.jpg (اندازه: 29.2 KB / دانلودها: 0)
.jpg  a1cf92973a74da62b6e6fadeb2cae6c2.jpg (اندازه: 34.04 KB / دانلودها: 0)
.jpg  a257140d909a7427eee9560cc2f17658.jpg (اندازه: 12.57 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۵-شهريور-۱۳۹۸, ۱۰:۵۶ صبح
ارسال: #3275
         
RE: تزیین کاپ کیک
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566890741_8c2805a002a696592dd924d25b4026d8.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566890751_396a5f3d12564b04c5b00fcc125927da.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566890757_ad66cce6250f10f3eb4a12d4fe719b75.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  b7d9c85cc783a925a0f3967725fb4948.jpg (اندازه: 19.09 KB / دانلودها: 0)
.jpg  db47acce1bd74793efbf32cd7694398f.jpg (اندازه: 81.45 KB / دانلودها: 0)
.jpg  f388f27344b504f9aac7326cec84f7aa.jpg (اندازه: 53.4 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام