• آرایشگاه مدیس
  • تقی زاده

تزیین میز صبحانه و صبحانه

۱۹-مرداد-۱۳۹۸, ۰۳:۵۰ عصر
ارسال: #1491
       
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565439539_0fa77d7b30a7cde4b4882bdaac4f145e.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565439559_cfa59ed19ed9f0440655c6c465963aea.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565439575_c6a8e20ce45f789a235e3a32c826f6f9.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565439591_6ddc2b7c12341e8cec4ea733f319c3fb.attach

تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565439597_62ae1a44534c8f57d85d44bfdd808943.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-08-10_16-48-01.jpg (اندازه: 70.91 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-08-10_16-46-16.jpg (اندازه: 67.56 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-08-10_16-45-26.jpg (اندازه: 79.43 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-08-10_16-45-15.jpg (اندازه: 87.35 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-08-10_16-45-00.jpg (اندازه: 82.12 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، (صبا) ، K.L.S ، sayman
۲۰-مرداد-۱۳۹۸, ۱۲:۴۵ عصر
ارسال: #1492
       
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565514894_429505fc26cabef13ddec72fa7ef3c4d.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565514914_423fa5802c6c4c22d3791090a1156054.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565514933_27a29823dc7492199cd97427358dbd5e.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  818db90b0358550813585a605ee44b6a.jpg (اندازه: 93.36 KB / دانلودها: 0)
.jpg  c5f738ab48d75e37d48574523b7a4538.jpg (اندازه: 83.62 KB / دانلودها: 0)
.jpg  e78d7f143b93a7a4516a9b099252b6e9.jpg (اندازه: 105.79 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، Sahraa71 ، sayman ، (صبا)
۲۲-مرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۲۳ صبح
ارسال: #1493
         
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565679216_9b3145aee3913ce679aa781a7c3732bc.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565679228_e398311c387c75e2842a7023fb737fea.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  f8addd41071b2b898e126efcd7a88819.jpg (اندازه: 85.74 KB / دانلودها: 0)
.jpg  f84af8e0ecffcb7a08f4b8c21230a23a.jpg (اندازه: 95.09 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط sayman ، Sahraa71 ، takdune
  • گروه ژ
۲۳-مرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۴۸ صبح
ارسال: #1494
         
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565763506_0aabb1db4c223542c8352c144808e9cd.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565763513_99b9743d6042546572c09a3a7a676782.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565763519_2a76568b934c07c5c2ba355aeb473a48.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  37e32e3785b632fdd2411e02c84bbd87.jpg (اندازه: 103.79 KB / دانلودها: 1)
.jpg  612a90422eb7554121e214a728ff78f6.jpg (اندازه: 59.69 KB / دانلودها: 0)
.jpg  3507d65334310a2a2059b007bfc4a545.jpg (اندازه: 82.29 KB / دانلودها: 1)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط sayman ، Sahraa71 ، takdune
۳۰-مرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۲۱ صبح
ارسال: #1495
         
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566366659_2e4899d1a364b726ce655bf816eece9f.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  0b9eacad8dc1350c355157981bc56dc2.jpg (اندازه: 72.14 KB / دانلودها: 0)
.jpg  94de4a3199b11a21cd3fc92bca0cdc6f.jpg (اندازه: 41.85 KB / دانلودها: 1)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، takdune ، sayman
۳۰-مرداد-۱۳۹۸, ۰۳:۳۷ عصر
ارسال: #1496
       
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566389200_784daec34a2cb9ac0339749c63a02f71.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566389213_c21e28c7f8f0b3dd8381a28496b2d853.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566389227_2176abb2f9102258b603a91c96630eac.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566389242_c013b875149a578143173b0fe0eca913.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566389258_3e1cd4bf9448aca21eb512861e4ac56d.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  photo_2019-08-21_16-34-37.jpg (اندازه: 74.61 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-08-21_16-31-30.jpg (اندازه: 94.42 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-08-21_16-30-44.jpg (اندازه: 146.96 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-08-21_16-30-28.jpg (اندازه: 104.97 KB / دانلودها: 0)
.jpg  photo_2019-08-21_16-28-49.jpg (اندازه: 109.18 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، takdune ، (صبا) ، sayman
۱۶-شهريور-۱۳۹۸, ۱۰:۰۳ صبح
ارسال: #1497
         
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567837971_97a5572206151c8a54aabd0b6c21bcc4.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567837978_f00fed304442cd8b838b9c7ed8d0b128.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567837986_9db0cff5efe76310540ee35bb062290f.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  0f0ec34b57508de13476a63b41cd5ccd.jpg (اندازه: 108.89 KB / دانلودها: 0)
.jpg  6d6f68b8d0c5cb94abe584145d5ec913.jpg (اندازه: 54.04 KB / دانلودها: 0)
.jpg  9e309b89bef742cd1f5412adc0cd6a38.jpg (اندازه: 106.11 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، K.L.S ، sayman
۲۱-شهريور-۱۳۹۸, ۰۸:۲۲ صبح
ارسال: #1498
         
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568263913_138a38da1091f191b004c74b263c8326.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568263919_5a08132cb4d2950ad01e954efe5176af.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568263927_bf52a3a8137212ec4174464828a48673.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  576f106822e6acb96ba1caefdf53e1f0.jpg (اندازه: 64.24 KB / دانلودها: 0)
.jpg  0988d21c192080d5c709832391f5b522.jpg (اندازه: 56.2 KB / دانلودها: 0)
.jpg  319959c2a6ce609671ab6d5fa65bf2f7.jpg (اندازه: 57.61 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط sayman ، Sahraa71 ، K.L.S
۲۳-شهريور-۱۳۹۸, ۱۰:۲۵ صبح
ارسال: #1499
         
RE: تزیین میز صبحانه و صبحانه
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568444115_63fd38e460a559de5a9acf978db8e73e.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568444124_5205efaea50ae0e9c8e838c11b51b3c3.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568444132_6633095f6262d97369aa0a045876eac7.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  bc58468c7670506ed05deea4887a6259.jpg (اندازه: 120.53 KB / دانلودها: 2)
.jpg  c5f738ab48d75e37d48574523b7a4538.jpg (اندازه: 83.62 KB / دانلودها: 2)
.jpg  c9e1f323bb28d8ee7d0ef7ed4b78ef13.jpg (اندازه: 107.09 KB / دانلودها: 2)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط sayman ، Sahraa71
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام