• آرایشگاه مدیس
  • آذینرو

تزیین بیسکویت ها

۸-مرداد-۱۳۹۸, ۰۸:۲۶ صبح
ارسال: #3221
         
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201907/post_24300_1564462553_f28b28c606842dc3fbfd03fbf49c475e.attachتصویر: ./uploads/201907/post_24300_1564462568_55f1c3a375da1d52d588088c942d6674.attachتصویر: ./uploads/201907/post_24300_1564462574_5a9ef54d0a5ef53c9f4c7d1114f5d530.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۱۴-مرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۵۲ صبح
ارسال: #3222
         
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1564989713_0d9f991ce41fb0e36a0159e7189a04f1.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1564989718_6eb405dfbf0722172967c17b1bcadc54.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1564989725_085b649f10b98cdd4262031cfd0d0d9e.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۱۵-مرداد-۱۳۹۸, ۰۷:۱۲ صبح
ارسال: #3223
     
RE: تزیین بیسکویت ها
[تصویر: تزیین بیسکویت ها]
[تصویر: تزیین بیسکویت ها]
[تصویر: تزیین بیسکویت ها]

آشنایی : 97/10/1
خواستگاری : 97/11/19
بله برون : 98/01/14
عقد : 98/02/07
ارایشگاه : رویال عروس (عالی)
لباس عروس : مزون کارناز (عالی)
اتلیه : حس (خوب)
موزیک : دی جی نوین (عالی)
تالار : باغ تالار ائل باغی (تصویر: images/smilies/sad.gif)
 
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
  • بهرام بابایی
  • گروه ژ
۱۵-مرداد-۱۳۹۸, ۰۷:۵۰ صبح
ارسال: #3224
         
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565065216_9b03314191491c263fb7de3ea9be8a4d.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565065224_bf255f78c20eee6d2f1759c2324cadd7.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565065238_cb481cb1558bd258fedafa385693ed94.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۱۶-مرداد-۱۳۹۸, ۱۲:۰۱ عصر
ارسال: #3225
         
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565166651_c00a7838af7efe28e002a43103c9cf27.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565166658_c11b53bd9703fd9b0d6d01e6bd6221a8.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565166665_fd2d2d0adab3e91ca5d441092961db7c.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۱۷-مرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۱۰ صبح
ارسال: #3226
         
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565242795_cd27e9a4be16e9afc66339c64dc7680f.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565242803_717a787084412c23481abc9e022b748c.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565242807_1eb4b0f4eb51f2b36f2c4ea7006e37d4.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۱۹-مرداد-۱۳۹۸, ۰۳:۲۴ عصر
ارسال: #3227
       
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565438002_60742a91de84f8c2621b13f940aa474b.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565438017_132676a78d813c3a7538aca11545f0df.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565438037_d77d1e0e0710ae44ff2da220c2e84d2f.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565438054_ce8b8f94fc41ab6bf66d95c0ff62a1e1.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
۲۲-مرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۲۸ صبح
ارسال: #3228
         
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565679469_9355b95c2a0fb4476d8197dc6394f196.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565679480_47df391e621e26331c29ef4cad171a17.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565679490_31ce489de709f2e71ea05ea59c727d71.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۲۴-مرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۱۳ صبح
ارسال: #3229
         
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565847789_83f4c0ad3185f27834edece4dbdc15d0.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565847795_646010f6e797da921b3894e1dfc879ff.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565847801_2f238e78decd2903e826421fae6788a5.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
دیروز, ۰۹:۰۷ صبح
ارسال: #3230
         
RE: تزیین بیسکویت ها
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566020248_6f6f889689d5b6a1b5e07c2b4448f3dd.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566020254_ebd9db91c908a04ce229676efe6e25b0.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566020260_dfe939256bb9f725eaf5f5cc472bffe1.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام