• تقی زاده
  • آرایشگاه مدیس

تزیین برنج

۱۲-شهريور-۱۳۹۸, ۰۹:۲۲ صبح
ارسال: #1131
         
RE: تزیین برنج
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567489813_f08507dbc538d4234b0c0486fa583beb.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567489821_6aa9eb2f415f188edce909f02701f972.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567489826_583cdac197913a5d8210ca417e8deaac.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  65466a1758620999d85b2169b49d2e06.jpg (اندازه: 91.96 KB / دانلودها: 0)
.jpg  eeb4040636fef52ead1d06625ce2e874.jpg (اندازه: 90.64 KB / دانلودها: 0)
.jpg  f747053218485e1b1a9eff8df490d759.jpg (اندازه: 59.25 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، Sahraa71
۱۳-شهريور-۱۳۹۸, ۱۰:۳۱ صبح
ارسال: #1132
         
RE: تزیین برنج
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567580501_921818a54f4b08ec4b0e341b451556d1.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567580509_72ebae926b4bde46e1a4adbfc4645599.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567580516_93addca17b11ad613934ee7e057b16fc.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  7b3b5d2eb4c294998d3629d3d6c786b0.jpg (اندازه: 70.58 KB / دانلودها: 0)
.jpg  67cc76cac10f7fa50db575c3445bfb1e.jpg (اندازه: 54.96 KB / دانلودها: 0)
.jpg  da87dcaaa6b41465df0e9c315571ee31.jpg (اندازه: 97.45 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71
۱۶-شهريور-۱۳۹۸, ۰۹:۳۵ صبح
ارسال: #1133
         
RE: تزیین برنج
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567836305_b6bbbd65141d57606dff09cb73832d53.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567836311_7e0de5d0fd6b7d18f465a9c4b3af35b3.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567836322_c563ed48fac2ea6807fbd46ef7c8ff27.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  39f5dc465c8352789bad40b8323afd29.jpg (اندازه: 66.71 KB / دانلودها: 0)
.jpg  192281f931668ddbd4984f66d8dea474.jpg (اندازه: 38.67 KB / دانلودها: 0)
.jpg  e34c4d88cfbd85e924832f302c0aaa61.jpg (اندازه: 44.8 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، Ladyjooon
  • گروه ژ
۲۱-شهريور-۱۳۹۸, ۰۹:۲۵ صبح
ارسال: #1134
         
RE: تزیین برنج
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568267669_884d3a2010d87f8a2f0e600e1f6d9357.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568267691_4944ffa16c6fdbc083c236f58b3a9303.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568267714_1b3b03924114bf5f1f83833e9a949b4b.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  4c0d29f60a8452ef8313144d9dfb7876.jpg (اندازه: 76.64 KB / دانلودها: 0)
.jpg  9b63a5a538070e5d0780b118e3914c3b.jpg (اندازه: 48.23 KB / دانلودها: 0)
.jpg  84c321a91e7a61a50e4b583af49564b5.jpg (اندازه: 94.61 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، Ladyjooon
۲۳-شهريور-۱۳۹۸, ۱۰:۱۸ صبح
ارسال: #1135
         
RE: تزیین برنج
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568443687_eff339b8b024665ee232c1505946e935.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568443697_2211ac3e2805c63d9816affd72bbea26.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1568443705_970268a1f38226b294750c31055827dc.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  12291d193b84bdc188404a2ba9d4da71.jpg (اندازه: 91.31 KB / دانلودها: 0)
.jpg  68844fb26e583c7b1f472cc3d08416f8.jpg (اندازه: 95.03 KB / دانلودها: 0)
.jpg  cd7134c42e10975de4f4168bd598684d.jpg (اندازه: 145.47 KB / دانلودها: 0)

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، Ladyjooon ، parmin.ab
۲۶-شهريور-۱۳۹۸, ۰۱:۲۴ عصر
ارسال: #1136
       
RE: تزیین برنج
 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568713997_b96dfcf4dcd0b061cfbb308048d8bb1f.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568714013_1a817ddeda7608921cfe3256873e5b5f.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568714029_496cb4a6e69fd466c9c8e67e273383c9.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568714050_392453c178fa806a2fa6bb3d04a76cec.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  3d7ce6d12973a1cbc412cb8dfb8c9b17.jpg (اندازه: 89.17 KB / دانلودها: 0)
.jpg  9e1953fc393acac1da5c9378f1660305.jpg (اندازه: 61.07 KB / دانلودها: 0)
.jpg  676effe50bf58ba3b4e714e1af03ec87.jpg (اندازه: 133.38 KB / دانلودها: 0)
.jpg  461700389e9c57dae79b605c72c8256a.jpg (اندازه: 69.41 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، (صبا)
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام