• تقی زاده
  • آرایشگاه مدیس

تزئین تخم مرغ

۱۵-مرداد-۱۳۹۸, ۰۷:۱۴ صبح
ارسال: #521
     
RE: تزئین تخم مرغ
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]

عقد : 98/02/07
ارایشگاه : رویال عروس (عالی)
لباس عروس : مزون کارناز (عالی)
اتلیه : حس (خوب)
موزیک : دی جی نوین (عالی)
تالار : باغ تالار ائل باغی (خوب نبود)
دعا کنید ما هم خونه بخریمتصویر: /images/smilies/new/new2.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط جوجه خوشگله ، (صبا)
۱۵-مرداد-۱۳۹۸, ۰۷:۴۸ صبح
ارسال: #522
         
RE: تزئین تخم مرغ
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565065078_c7c3b2d224e02c32d1fd3308d2fc4b79.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565065091_fa0d697b25fa8d10eb6adfbdd809ec9c.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565065104_53c6ba8a216b50adb5fb7b4638e53a6b.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط جوجه خوشگله
۱۶-مرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۰۹ صبح
ارسال: #523
     
RE: تزئین تخم مرغ
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]

عقد : 98/02/07
ارایشگاه : رویال عروس (عالی)
لباس عروس : مزون کارناز (عالی)
اتلیه : حس (خوب)
موزیک : دی جی نوین (عالی)
تالار : باغ تالار ائل باغی (خوب نبود)
دعا کنید ما هم خونه بخریمتصویر: /images/smilies/new/new2.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا)
  • گروه ژ
۱۶-مرداد-۱۳۹۸, ۰۹:۵۲ صبح
ارسال: #524
         
RE: تزئین تخم مرغ
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565158899_aa72949ff633e2330a64529ed94767be.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565158905_4768153ad5444eb55c3c89f907a56bab.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565158913_f314373862b50b9b15adbd234fb140f8.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط جوجه خوشگله
۲۶-مرداد-۱۳۹۸, ۱۲:۱۰ عصر
ارسال: #525
         
RE: تزئین تخم مرغ
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566031211_fee8e03d5e61586c223b6a0cf3c38a9d.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566031218_c2fa91ce6ccd3025b4990b75357d1ebc.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566031223_0e451dfaeeaf6b5b90c3b2c3227c65ed.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
۳۰-مرداد-۱۳۹۸, ۰۸:۳۱ صبح
ارسال: #526
         
RE: تزئین تخم مرغ
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566363643_c24ee16bc04480ff3af30e16434648d0.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566363649_4727f2642d82641f4abb4a8f8e142529.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1566363665_1fc2131b3a8be8eb0459562bed717f65.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط جوجه خوشگله
۳۱-مرداد-۱۳۹۸, ۰۱:۱۹ عصر
ارسال: #527
     
RE: تزئین تخم مرغ
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]

عقد : 98/02/07
ارایشگاه : رویال عروس (عالی)
لباس عروس : مزون کارناز (عالی)
اتلیه : حس (خوب)
موزیک : دی جی نوین (عالی)
تالار : باغ تالار ائل باغی (خوب نبود)
دعا کنید ما هم خونه بخریمتصویر: /images/smilies/new/new2.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، جوجه خوشگله
۷-شهريور-۱۳۹۸, ۰۶:۳۵ صبح
ارسال: #528
     
RE: تزئین تخم مرغ
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]
[تصویر: تزئین تخم مرغ ]

عقد : 98/02/07
ارایشگاه : رویال عروس (عالی)
لباس عروس : مزون کارناز (عالی)
اتلیه : حس (خوب)
موزیک : دی جی نوین (عالی)
تالار : باغ تالار ائل باغی (خوب نبود)
دعا کنید ما هم خونه بخریمتصویر: /images/smilies/new/new2.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، جوجه خوشگله
۱۶-شهريور-۱۳۹۸, ۱۰:۱۸ صبح
ارسال: #529
         
RE: تزئین تخم مرغ
 تصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567838887_7be4f5d0189759eff4a531def9b20e07.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567838895_20c1ca18df3a1d3a83bef0ac42b23201.attachتصویر: ./uploads/201909/post_24300_1567838910_9c6ebcdf4ce49413c733c892d3d692cb.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.




ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام