• آرایشگاه مدیس
  • تقی زاده

ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)

۱۶-مرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۱۰ صبح
ارسال: #1231
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565159815_63b5c87be1c8bdec1fee9fc743631549.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565159850_3518a2bc93c28f908be43fbd1353d370.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565159880_2abf77c5cc6a224a3ed41a0998d79c5a.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565159910_d056b596ab6d93f2c660939d7fa3b252.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565159956_e461c9ab24e87e8154d80d9871288a5a.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565159986_592edc538723da12268d08c15f8ad1cc.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565160003_cba3e8c42586627fbb44fe7aefd519df.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، مامان جون آینده ، hadis sh
۲۰-مرداد-۱۳۹۸, ۱۱:۱۱ صبح
ارسال: #1232
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565508865_e6064a3181a33cc408d5f996f112b6da.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565508883_911e60c4ffb2c4b51abf2a9ca4502803.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565509037_052d66deebb4b501a343d02355f0caf3.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565509120_27043c980be7b0f5ad3ae7c963e17366.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565509165_8535a75bbaf9226852697ffc11e6e082.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565509203_1bd026428a2f1e91a930c708bc7d8b88.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565509226_52b21d48b2eeed66c6ca69c85d6c7796.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565509246_7ea7ddae34128825871f1a16f2e3dbd2.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1565509261_3aee2b64a7c3563abe7e3ad939f93892.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، K.L.S
۲۳-مرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۵۶ صبح
ارسال: #1233
         
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565767519_bd619e56aed5531f5888835eadc518d6.attachتصویر: ./uploads/201908/post_24300_1565767526_25284dfc40172920124293f3caa1cd68.attach

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان
ای خدا ناخورده مِی من به شما رسیده ام تصویر: /images/smilies/new/new1.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S
  • گروه ژ
۲۷-مرداد-۱۳۹۸, ۰۱:۳۴ عصر
ارسال: #1234
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122519_def8ee0188316e5cf74832bb570e30c8.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122538_a937bdd9e4b88b4f85c93fb4bc2df726.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122550_1657439fdb875f491e609ba0e4d664c5.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122568_9eb6429afd24b23dfddea1030a9f17ae.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122583_13f45bb01aaf06bf4283ac6cb673e67a.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122599_cd98bb4930d2cb7f05a1934a9c381f1f.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122613_964184a017e8291bf1535424ccb4c483.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122625_01d46b75e46579018af4536e18634ad7.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566122636_f707bbc8c3199f53cf8609e0d2b8f479.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، (صبا)
۳۰-مرداد-۱۳۹۸, ۱۱:۵۷ صبح
ارسال: #1235
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566375934_bc013c43f350bf3be188991907536b78.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566375949_4e7322c9da06c81c284b8d4f01eb8648.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566375962_b5a17c55cef16b25d5c45aeffa8fea66.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566375975_3776b3f7d24ab10391ebfca9e683a545.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566375989_5720b5f2e45aeda2cc9cd2ffdafc13e4.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566376005_534a9aecaa735208184f1c454dc4866d.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566376021_16828ab2dbd9518cfd93b7f3fba00079.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566376035_4518fef3e064aae76c3d34fdd8b59487.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566376049_05ae91dee9bac1c2e8be460993845221.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، K.L.S
۶-شهريور-۱۳۹۸, ۰۲:۱۸ عصر
ارسال: #1236
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989110_04a93de7815ac8bd5992a7364bab44a2.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989126_9acddc0019a48aa2fe68bdba6fc9b5db.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989140_4cbee5d45f5c61b9fc5b246bcc9e4337.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989157_5222d801046511dc2f3dd6b5953c2e49.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989176_8975e70ab21be2c7e77a03d1d425053c.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989195_43ea749b2971fd2f499d86ca2aa69dea.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989209_b3a6d9860e0744259fc2e8434c987562.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989225_34748d6a56338ee1a55f2669cfeacf84.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989240_a110c0d260165230aada35cb64e5cc81.attach

 تصویر: ./uploads/201908/post_91469_1566989255_cc3f3eb92b41acd9c69033f0c422308a.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، K.L.S
۲۰-شهريور-۱۳۹۸, ۰۸:۵۲ صبح
ارسال: #1237
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568179224_8c4aaaeec691892d820e6c11b01a7d9d.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568179238_dd8737789cf9470e87fb9ee633e57257.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568179253_c3a5cd9e288aaa00d9e682db0bb98868.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568179268_e10b0a252809413b0ca5ecc6ac2a2c83.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568179282_71767160148cc17b22c5b629307f1bf4.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568179312_1c56c5d55469b6f840c385c97c19d962.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568179327_e7722a31a061bfe0b4550379471f14b9.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568179346_acff2434f3423808fce99747dff062c0.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، K.L.S ، Adonis1357
۲۳-شهريور-۱۳۹۸, ۰۹:۵۷ صبح
ارسال: #1238
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568442349_6b4de7c3264cb846dd9256df1d68504c.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568442363_7fcac19e533d9d1373a14459a853b06a.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568442383_db131370f6aa7617937d5a8bbf316db1.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568442422_1beead8112eec3bf9e2403e38b592db1.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط (صبا) ، K.L.S
۲۳-شهريور-۱۳۹۸, ۰۳:۲۶ عصر
ارسال: #1239
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568462139_dcfbc0b1c18607d8bb045575cd78133c.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568462154_6bf5380e29a0a04be0ecc64207b3d82d.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568462166_e2bc4c5f1b97d58e8bd0e2bffdadf8a4.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568462181_4a9687e521f55e19550c38f5c748346f.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، (صبا)
۲۴-شهريور-۱۳۹۸, ۱۱:۱۷ صبح
ارسال: #1240
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568533627_8799c45a072633ba62826eb2c0930838.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568533642_24ce09412f001b12666e43cda69ff573.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568533655_40fd8007d9c8012e1aa19f5bdd530bdf.attach

 تصویر: ./uploads/201909/post_91469_1568533673_e7a6210f6da18791f23216902669ad31.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام