• دکتر فاطمه خانی زاده
  • علیوثوق

ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)

۵-آذر-۱۳۹۸, ۱۱:۳۹ صبح
ارسال: #1251
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755611_4b23681231718ad0562d585053cb0dc1.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755623_1389ebfc14b1e84aabc0de1e6099e2a9.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755635_c1d2696b6aafc2217cb78b7bc957dace.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755656_69a29d5d91532479cf4d5a1a89be8ea6.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755668_ed1ce619bd2875c74c052d66a4b6af3d.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755686_246a6b1a9cbc7e4a8c550216f5cae937.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755703_7421da5ffab3d8193c17e14d647f9e33.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755717_231ab401398c854e04705570fc6e25c2.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574755735_7a7f6915d001f4686e54a88dc9217ca3.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Meri Khano0o0o0m ، **مینو** ، عادله خانم ، ترانه خانوم ، Seti69 ، آبگينه ، takdune
۶-آذر-۱۳۹۸, ۱۱:۲۰ صبح
ارسال: #1252
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574840918_fe1369bbe01d41ee7b1a22a4f93a02d2.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574840934_02acae09f2b922aa7948bf2e2080b1d8.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574840949_55a15d73c0b6fa429d4634864c972bbe.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574840966_ef2df6a033ee28e35a7648a21e1c520f.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574840981_25fec2187f75579b3ec6eb4f8e9b7ff4.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574841000_1423324549f6b5e6bd4fd78623eab34c.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574841013_d14069a8836d678db1e98124792dc1c9.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574841033_0fa8cf0ccce0b75ac63d1ebef609b794.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط عادله خانم ، Meri Khano0o0o0m ، ترانه خانوم ، Seti69 ، آبگينه ، takdune
۶-آذر-۱۳۹۸, ۰۳:۴۲ عصر
ارسال: #1253
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856594_6ffe9447b4492a3952df9b476206b49b.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856613_599cf64eea3ae576cd8bb12db69b5ddb.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856628_8949af636d0c441c7826fee59e675e54.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856660_409350ee924e718dc3c36112b5d0d2da.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856684_7c07c95fa827739d43b9855437a30bf3.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856701_7b18c42bd59666651d6c3cf1dd406006.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856722_ee5898ba52518aa2a6f0dae7a511d3b6.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856738_d886cabca14ce43ad457305df6bd2dd9.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1574856755_f1ed7d3ad918f1f157e4636fbfa5c47c.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Meri Khano0o0o0m ، ترانه خانوم ، ghazale-mej ، (صبا) ، Seti69 ، آبگينه
۹-آذر-۱۳۹۸, ۰۴:۰۲ عصر
ارسال: #1254
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1575117058_c305264f60601535f0cb091d3f62a647.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1575117073_95208bead927e08b04eaa99ced8c68c7.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1575117088_7b432c9d825950f603bcc53fdd6ba7aa.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1575117104_9e8bf21ff79408122da2a4c3b16b6655.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1575117119_368e2da64323c5e91ac345576168bb07.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1575117136_eaa3813c34fbce1cf5369a1fc3629518.attach

 تصویر: ./uploads/201911/post_91469_1575117154_6d20534563a9f3668b58cdad0d80fe7b.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط marzieh.ahmad ، Meri Khano0o0o0m ، Seti69 ، آبگينه ، eli meli joon
۱۰-آذر-۱۳۹۸, ۰۴:۰۷ عصر
ارسال: #1255
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575203676_f69a0e7dfd9f9df081cd3d4e7b069f94.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575203690_7f52630e38169555c0561a720676a232.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575203705_dce685b6ed382c8a81c7679bbb53c404.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575203729_5f49ba67af2821ce0b757c795ecacc57.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575203753_d379616ec9b66cd0b29a1d40e286b9bd.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575203818_7676ed3009fd88aab1aa3e36f233e3d3.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575203838_f6905595c54df5bc14082237d01ef7dc.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575203853_5f44bf13b7ee519e85d0823d9e6872f2.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط آبگينه ، Seti69 ، Meri Khano0o0o0m
۱۲-آذر-۱۳۹۸, ۰۲:۱۲ عصر
ارسال: #1256
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575369666_235ad3a873fea30bd9106e3cb2296cb4.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575369681_a58b050e7958db37bdc17a42de5d1739.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575369697_26bd1621a4be57d41da49496a3981d00.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575369724_756525450e0c6c0759a7896c7cef9f33.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط آبگينه ، Meri Khano0o0o0m
۱۷-آذر-۱۳۹۸, ۰۳:۱۶ عصر
ارسال: #1257
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805417_fd4676f4f6b639ff1b300dcbcaec1ec6.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805432_b2ddc82701ae35b93d15ed6fc00d2721.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805446_c4fdeef955539bbed5f5c42f0535ad13.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805465_d178b66d73a98221fd09010792098330.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805478_3c7a3de0794a48e3f3f014849a3963bc.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805494_d7c09c7bb7b1eb4e8cf6f46f19360a56.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805509_a734f49033b7a6a025acf2d13f9ebbb4.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805523_8a2800be933612dbce9b17f5f7969725.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1575805546_3ae7a921e159e3e8629ab73f9a11d3e4.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط آبگينه ، Meri Khano0o0o0m ، eli meli joon
۲۰-آذر-۱۳۹۸, ۱۲:۲۸ عصر
ارسال: #1258
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576054293_4e70ae766bcf0bff3994646bbe035e44.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576054394_03e0d1b21d90d88bfcbbdb1888b8fc3e.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576054574_81051c61dd470f4b192afc83af6fdd94.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576054634_c0aa5185772e312e0ec7060ed61bee39.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576054662_43bde92bbf651d406231785a4add06b6.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576054693_c9164401d76e380efee4a166f2c2f659.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط نيكدخت ، آبگينه ، Meri Khano0o0o0m ، takdune
۲۷-آذر-۱۳۹۸, ۰۲:۴۹ عصر
ارسال: #1259
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576667878_d544494faa70c41fbcc3aa4f13ee7014.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576667891_9c8be597fd6fe7549f3b2c1b3a6f5df8.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576667903_e5193485d6179c69c132b01e803b161d.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576667916_2b770a9ffa04654c942831847552e364.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576667930_395029bc516bb90a0e5a7b78d78fb913.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1576667944_acb6b868d5cce2c6d7eef27ba37f8599.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط آبگينه ، Meri Khano0o0o0m
۱-دي-۱۳۹۸, ۱۱:۴۵ صبح
ارسال: #1260
       
RE: ایده گرفتن از دکوراسیون خونه های ایرانی(یا مشابه با سبک دکوراسیون ایرانی)
 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1577002415_24d9fa6e7af414aea86cb95deaa7b9f0.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1577002430_5d18da8460d87f7bd754581cfc775f30.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1577002445_de93aa768c1b1e21baed7511b1020468.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1577002459_fb8bbb508402705fe64d9f26db8b87b8.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1577002473_511051bc7f2abfcca29fa5473d452a16.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1577002489_bcaac817abcf304a9efb5bbe55cc597d.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1577002503_404f6dd5a3b483ee2ccf69c37993f490.attach

 تصویر: ./uploads/201912/post_91469_1577002518_5a6b7334f4e47b42a4b8e174d42154c4.attach

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط آبگينه ، Meri Khano0o0o0m ، Seti69 ، (صبا) ، takdune
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام