• آرایشگاه مدیس
  • تقی زاده

آموزش خودآرایی

۲۶-آبان-۱۳۹۷, ۰۳:۳۶ عصر
ارسال: #3431
   
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201811/post_109769_1542456399_a1645de0c85cd87f597be97aa441b66e.attach

 تصویر: ./uploads/201811/post_109769_1542456411_3eecb5ba05cc13147dd61c7d81c6cc06.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  e66f74a107c20ff4d2a069294bd97c19.jpg (اندازه: 141.64 KB / دانلودها: 0)
.jpg  f56e06bf07d3220daba3b74419886bc2.jpg (اندازه: 129.21 KB / دانلودها: 0)
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، سراب ، Sahraa71
۲۸-آبان-۱۳۹۷, ۰۲:۰۹ عصر
ارسال: #3432
       
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201811/post_91469_1542623930_092bdd3098c53f960b449477f765c954.attach

 تصویر: ./uploads/201811/post_91469_1542623944_b7c32abe46d495c1f7c0eaacbf516fe7.attach

 تصویر: ./uploads/201811/post_91469_1542623959_20c02877c57f87c314e3de44412dc254.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  6e5c19debff67516cdca170686d69566.jpg (اندازه: 81.05 KB / دانلودها: 2)
.jpg  43e1432fbebe4c4f0c8ae45ad24a1edb.jpg (اندازه: 123.34 KB / دانلودها: 2)
.jpg  d8fb0b79c60357ab66cece9c77c1b1b4.jpg (اندازه: 155.95 KB / دانلودها: 2)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، سراب ، Sahraa71
۲-دي-۱۳۹۷, ۰۳:۲۴ عصر
ارسال: #3433
       
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545566064_84db84ca6ffe3515017cc585b636691c.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545566079_0045b5f57aded305a3343aa3ad162e18.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545566093_afe89647ed0d990981ae7dfc292c9d12.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  8dc25540cb12f6c716f11d34465f5373.jpg (اندازه: 33.1 KB / دانلودها: 0)
.jpg  1dcc4631e4840159376f5a878dad8568.jpg (اندازه: 43.16 KB / دانلودها: 0)
.jpg  c58e561874973c182ebf3aacbd9b3cbb.jpg (اندازه: 47.82 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط K.L.S ، Sahraa71
۶-دي-۱۳۹۷, ۱۲:۰۵ عصر
ارسال: #3434
       
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545899680_f9309628a0fc48715d5de16ad7249857.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545899693_1732fae6103f0606b1dbce537ddc8dcd.attach

 تصویر: ./uploads/201812/post_91469_1545899705_626541a6dd2ea250607c6983f069e7f4.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  f2663760bace4116d59ceb598a9bc584.jpg (اندازه: 101.84 KB / دانلودها: 4)
.jpg  0feb6bdbb12c0117db0f7711621df406.jpg (اندازه: 22.54 KB / دانلودها: 3)
.jpg  339c41ae5c6c731dfc49f278f55b8000.jpg (اندازه: 102.74 KB / دانلودها: 2)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط سراب ، K.L.S ، Sahraa71
۱۱-دي-۱۳۹۷, ۱۱:۲۴ صبح
ارسال: #3435
       
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1546329211_3f27c3c9b893acf254c0e6daac39d2aa.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1546329227_2d8b4f59b4933f866cc050c9e0ebe4d1.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1546329243_370365e4e77da2eb42377a9089c69679.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1546329260_67d81dbcec80420bc6fa70f278a04a80.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  7ff321103ffc04844e0722cb6d9f0f42.jpg (اندازه: 143.79 KB / دانلودها: 2)
.jpg  a524a4814557c93d041ba1dab352c415.jpg (اندازه: 206.84 KB / دانلودها: 0)
.jpg  cf191147de17d0c8a2eee4d0f705a052.jpg (اندازه: 107.96 KB / دانلودها: 0)
.jpg  e066a961616161945079764f77a30477.jpg (اندازه: 107.98 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط marcopolo ، Sahraa71 ، baran89
۱۵-دي-۱۳۹۷, ۰۹:۳۰ عصر
ارسال: #3436
     
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201901/post_104036_1546711212_7d55821255fd3aa038d579fe0fcdedb4.attachتصویر: ./uploads/201901/post_104036_1546711253_bbf1330d45d0455aac4a05cecc0d57eb.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  c144b46a3e4fe971ef2471a09d6a8fd8.jpg (اندازه: 54.48 KB / دانلودها: 0)
.jpg  339e2c8d7364a39c94c5caf60e81bfde.jpg (اندازه: 43.06 KB / دانلودها: 0)

اپلیکشن بیکیوت (Becute) 

برای دانلود به بازار و گوگل پلی مراجعه کنید .

اپلیکشن بیکیوت ویژه آرایشگران بر روی سیب آپ قرار گرفت .

بیکیوت سامانه ارتباط آنلاین شما و آرایشگاههای زنانه است .
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71
۳۰-دي-۱۳۹۷, ۱۲:۵۳ عصر
ارسال: #3437
       
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547976144_cf812bc91387c59f03246b0abcb0ccc7.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547976162_b2f3fe4fb8eeecfcc83aee89f5f7a189.attach

 تصویر: ./uploads/201901/post_91469_1547976180_67d448e4ecb94fe3d26d4c6cc15b48b6.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  6bad2966c61d980278d013aac8cb59b0.jpg (اندازه: 100.13 KB / دانلودها: 0)
.jpg  ea33787cafe324c490eaee4e51acadb1.jpg (اندازه: 123.74 KB / دانلودها: 0)
.jpg  ebead0033fc68df19f9b1c860f084b19.jpg (اندازه: 128.91 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط hadis sh
۱۵-بهمن-۱۳۹۷, ۱۲:۳۱ عصر
ارسال: #3438
       
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549270803_56bfa752be7ff5db16ada67629f1875d.attach

 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549270814_66db50ab39726d1e2040dc36450c3d43.attach

 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549270830_d36503c37ef2537d7feee99fdf561479.attach

 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549270841_325e39307313c4deca9e4aef62c1775e.attach

 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1549270859_12d97b1e2deabeb3f05bd637fc656ba8.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  17a97d2ec6de44da31fe06b5e32a82c4.jpg (اندازه: 24.43 KB / دانلودها: 0)
.jpg  97b8ead1316f6fdd949bbecea25c0b75.jpg (اندازه: 10.06 KB / دانلودها: 0)
.jpg  69514a18d957e582507c3273116ff056.jpg (اندازه: 18.07 KB / دانلودها: 0)
.jpg  a2f2c7c7bfc2d627c707e88cc7f595fd.jpg (اندازه: 18.4 KB / دانلودها: 0)
.jpg  c1e15fc607f75ee7860f23e645c3e08e.jpg (اندازه: 78.87 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط k.m ، Sahraa71 ، ترانه خانوم
۲۴-بهمن-۱۳۹۷, ۰۵:۳۸ صبح
ارسال: #3439
     
RE: آموزش خودآرایی
[تصویر: آموزش خودآرایی]
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ترانه خانوم
۱-اسفند-۱۳۹۷, ۰۳:۲۶ عصر
ارسال: #3440
       
RE: آموزش خودآرایی
 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1550663730_f189da007cffc7659e4b142798d99bfb.attach

 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1550663743_488f3b0072100d65557f3d0738d3eb67.attach

 تصویر: ./uploads/201902/post_91469_1550663759_d58dd1721c1cd92c930aeadef8a21a5e.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  86c8bd27268b0ac375c12823d112715c.jpg (اندازه: 153.87 KB / دانلودها: 0)
.jpg  d9327718644d43bed5631da094c46aa9.jpg (اندازه: 45.21 KB / دانلودها: 0)
.jpg  e41344f723e451c1a0f7fcd42cb7500a.jpg (اندازه: 219.24 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط جوجه خوشگله ، Sahraa71 ، marcopolo ، baran89 ، ترانه خانوم
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام