• چم

آموزش تصویری انواع دوخت

۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۷:۰۲ عصر
ارسال: #1
     
Rainbow آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

امیدوارم مفید باشهNew1

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط مامان دو تا نی نی ، maryamgol ، masoumeh.p ، ayeneh22 ، دختر برفی ، nirvana-ra ، nasibe_603 ، nonoo ، tarlan 66 ، raz67 ، نژلا
۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۹:۱۴ عصر
ارسال: #2
     
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط مامان دو تا نی نی ، maryamgol ، masoumeh.p ، ghazale paiizi ، نوعروس92 ، sombol ، yarauf ، masi37 ، دختر برفی ، nasibe_603 ، tarlan 66 ، raz67 ، Mina64 ، نژلا
۳-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۳۰ عصر
ارسال: #3
     
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط مامان دو تا نی نی ، yarauf ، masoumeh.p ، ayeneh22 ، sombol ، نوعروس92 ، masi37 ، lili91 ، nasibe_603 ، nonoo ، tarlan 66 ، raz67 ، نژلا ، شادیL
  • ارشادی
  • خرید اقساطی
۳-مهر-۱۳۹۲, ۰۵:۱۰ عصر
ارسال: #4
     
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط yarauf ، masoumeh.p ، مامان دو تا نی نی ، ayeneh22 ، sombol ، masi37 ، lili91 ، nasibe_603 ، nonoo ، tarlan 66 ، raz67 ، نژلا
۳-مهر-۱۳۹۲, ۰۶:۵۰ عصر
ارسال: #5
     
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط masi37 ، lili91 ، masoumeh.p ، nasibe_603 ، jama ، nonoo ، tarlan 66 ، raz67 ، نژلا
۳-مهر-۱۳۹۲, ۰۸:۰۵ عصر
ارسال: #6
     
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط ayeneh22 ، مامان دو تا نی نی ، masi37 ، roro ، lili91 ، masoumeh.p ، nasibe_603 ، nonoo ، tarlan 66 ، raz67 ، نژلا
۵-مهر-۱۳۹۲, ۰۳:۱۷ صبح
ارسال: #7
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
خیلی خوبه این موضوع میه مدل این کارارو روی لباس هم بذارید؟

http://joorabcenter.blogfa.com/
گلچینی از بهترینهای بازارHeart
نقل قول
۵-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۴۳ عصر
ارسال: #8
     
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط مامان دو تا نی نی ، masoumeh.p ، nasibe_603 ، nonoo ، tarlan 66 ، raz67 ، نژلا
۵-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۰۶ عصر
ارسال: #9
     
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط lili91 ، مامان دو تا نی نی ، masoumeh.p ، shirin bano ، roro ، nasibe_603 ، نسرین منتظر ، nonoo ، tarlan 66 ، raz67 ، نژلا
۵-مهر-۱۳۹۲, ۰۳:۱۰ عصر
ارسال: #10
     
RE: آموزش تصویری انواع دوخت
[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

[تصویر: آموزش تصویری انواع دوخت]

ﻣﻦ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻨﻢ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ...

اینجا رو دوست دارم...
نقل قول
 سپاس شده توسط masoumeh.p ، مامان دو تا نی نی ، دختر برفی ، roro ، nonoo ، tarlan 66 ، raz67 ، نژلا
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام