• چم
  • آتلیه اساطیر

آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)

۲۰-فروردين-۱۳۹۸, ۰۹:۲۰ صبح
ارسال: #2711
     
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_104036_1554788955_7c4c5ebb8739aa3d01d67ce20ad3ed41.attachتصویر: ./uploads/201904/post_104036_1554788985_10bd124db44b870ca0fc72e18581bb8b.attachتصویر: ./uploads/201904/post_104036_1554789006_b931371605af1195eb31d04ba7592eb9.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  2671c37776d39b54c77a123d0e2b8297.jpg (اندازه: 48.83 KB / دانلودها: 0)
.jpg  31477a22e9df60b5dc4037477d5d4a42.jpg (اندازه: 54.76 KB / دانلودها: 0)
.jpg  ad2e84be73996cac98be57a5630b43ab.jpg (اندازه: 48.86 KB / دانلودها: 0)

اپلیکشن بیکیوت (Becute) 

برای دانلود به بازار و گوگل پلی مراجعه کنید .

اپلیکشن بیکیوت ویژه آرایشگران بر روی سیب آپ قرار گرفت .

بیکیوت سامانه ارتباط آنلاین شما و آرایشگاههای زنانه است .
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ساحلی ، Meri Khano0o0o0m
۲۵-فروردين-۱۳۹۸, ۰۲:۳۹ عصر
ارسال: #2712
   
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_107414_1555239978_98342bb0fd82fe5a03353515bfbd6da2.attachتصویر: ./uploads/201904/post_107414_1555240025_612612bebb82f9527ca6a2fd198ae268.attachتصویر: ./uploads/201904/post_107414_1555240194_804ca8c8066977f4b7753898bbd7fe40.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  5c3869535a289d3ab8ff1c22898c3644.jpg (اندازه: 7.95 KB / دانلودها: 0)
.jpg  a902f9524848967fa41740bcb91b41f0.jpg (اندازه: 31.06 KB / دانلودها: 0)
.jpg  70883ac95f30729fbacd0707a33aca5b.jpg (اندازه: 40.58 KB / دانلودها: 0)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط Meri Khano0o0o0m ، Sahraa71
۲۶-فروردين-۱۳۹۸, ۱۰:۴۹ صبح
ارسال: #2713
       
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_91469_1555312733_c0f0464fb42153a456b12cca53fefe1e.attach

 تصویر: ./uploads/201904/post_91469_1555312746_e9a07f2c5ebacf42e09fecc70acaea75.attach

 تصویر: ./uploads/201904/post_91469_1555312758_52117e34c88a4be235ec8a780dd8ef12.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  01ed61116e1e66f30b44cd136c1989c2.jpg (اندازه: 76.25 KB / دانلودها: 0)
.jpg  6f2196e502d44f5743a41aeb2e9baceb.jpg (اندازه: 44.71 KB / دانلودها: 0)
.jpg  192786dd32009207ab866eb56482ddbb.jpg (اندازه: 49.53 KB / دانلودها: 0)

هراسم نیست از آدمها , خدا صبح ها , در خانه ام آواز میخواند تصویر: /images/smilies/new/lub.png
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، ساحلی
  • ارشادی
  • عظیمی
۲۷-فروردين-۱۳۹۸, ۱۰:۳۹ صبح
ارسال: #2714
   
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_107414_1555398551_bf59d25b78c65e4778c5c93e60932622.attachتصویر: ./uploads/201904/post_107414_1555398584_dbd6dc70056c7bd922b4dc88b09db1ca.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  057b7f6c60036464c0c57ced1060811b.jpg (اندازه: 47.64 KB / دانلودها: 0)
.jpg  40e4c94c74cb63f7de80d925c1c0df5b.jpg (اندازه: 39.01 KB / دانلودها: 0)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، marcopolo
۲۸-فروردين-۱۳۹۸, ۰۱:۱۷ عصر
ارسال: #2715
     
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_104036_1555494280_aa34b7578bc7fcfd9fa124a03bb7dfe2.attachتصویر: ./uploads/201904/post_104036_1555494371_199d822fd77beff9cb73056f91b0f348.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  affb2b429daa98538d83765a552521dc.jpg (اندازه: 9.6 KB / دانلودها: 0)
.jpg  55cbdc1202022a0e8055b4a3205b066d.jpg (اندازه: 53.2 KB / دانلودها: 0)

اپلیکشن بیکیوت (Becute) 

برای دانلود به بازار و گوگل پلی مراجعه کنید .

اپلیکشن بیکیوت ویژه آرایشگران بر روی سیب آپ قرار گرفت .

بیکیوت سامانه ارتباط آنلاین شما و آرایشگاههای زنانه است .
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71
۳-ارديبهشت-۱۳۹۸, ۰۹:۵۱ صبح
ارسال: #2716
     
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_104036_1556000413_49b3ef8beafa3620e4adfdc334af571f.attachتصویر: ./uploads/201904/post_104036_1556000439_bfc612eb9508a5dac00885a9082aebcd.attachتصویر: ./uploads/201904/post_104036_1556000461_dee7eed282fcf9ca355d73ca867e1633.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  771eaa526507ee0595d654f77eb08ce9.jpg (اندازه: 44.35 KB / دانلودها: 0)
.jpg  232ac01b8a6cbca8b5f2d7d43cdedb57.jpg (اندازه: 62.15 KB / دانلودها: 0)
.jpg  518e2bc466c9a31e792a0badf2c93bad.jpg (اندازه: 46.73 KB / دانلودها: 0)

اپلیکشن بیکیوت (Becute) 

برای دانلود به بازار و گوگل پلی مراجعه کنید .

اپلیکشن بیکیوت ویژه آرایشگران بر روی سیب آپ قرار گرفت .

بیکیوت سامانه ارتباط آنلاین شما و آرایشگاههای زنانه است .
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71
۴-ارديبهشت-۱۳۹۸, ۰۲:۳۰ عصر
ارسال: #2717
   
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_107414_1556103228_918501e0ac5229731aa5f85b51c8e01e.attachتصویر: ./uploads/201904/post_107414_1556103555_466d405a2492d51ba0d35a198ec8ac79.attachتصویر: ./uploads/201904/post_107414_1556103609_d84194040696379d5dd2138a9f5e05dc.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  279568b3db92a32411cdb107f41c41a8.jpg (اندازه: 27.71 KB / دانلودها: 0)
.jpg  c5a569f9e78c2cb6df2c2b5df99f3acb.jpg (اندازه: 84.54 KB / دانلودها: 0)
.jpg  ebcb87ec064536342890ae06ce16e3ac.jpg (اندازه: 49.09 KB / دانلودها: 0)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، Zhinaa
۵-ارديبهشت-۱۳۹۸, ۰۷:۵۸ صبح
ارسال: #2718
 
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_110348_1556166421_a996d2c2e7c527e027cf3926bb58bbdc.attachتصویر: ./uploads/201904/post_110348_1556166446_bc48e41dbcd9c87d232c98b36e0c0ca7.attachتصویر: ./uploads/201904/post_110348_1556166480_9bba0a58beda353d662239ff3cc0bb2d.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  ea512d90df99ccac14f7553a37ccc5d6.jpg (اندازه: 46.07 KB / دانلودها: 0)
.jpg  6316dedad6f8e538059d668a7312d257.jpg (اندازه: 42.01 KB / دانلودها: 0)
.jpg  b9bd5696146cac1ed863368be5a1880e.jpg (اندازه: 46.43 KB / دانلودها: 0)

تصویر: images/smilies/blush.gif
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، marcopolo
۷-ارديبهشت-۱۳۹۸, ۰۲:۵۴ عصر
ارسال: #2719
     
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_104036_1556364179_be582c971292a23015663224506c1a94.attachتصویر: ./uploads/201904/post_104036_1556364213_253c0e3803cacd7963266319c8fd2bac.attachتصویر: ./uploads/201904/post_104036_1556364247_0296fd680b3cf56cd8374bfba26a8cdb.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  911f1196099c9c11872d9ba2fa72800e.jpg (اندازه: 123.77 KB / دانلودها: 0)
.jpg  da0651b4c349ed7cd94d9cdf56f3c47b.jpg (اندازه: 46.59 KB / دانلودها: 0)
.jpg  72b36e4caece9a4349f8c21603da1309.jpg (اندازه: 44.42 KB / دانلودها: 0)

اپلیکشن بیکیوت (Becute) 

برای دانلود به بازار و گوگل پلی مراجعه کنید .

اپلیکشن بیکیوت ویژه آرایشگران بر روی سیب آپ قرار گرفت .

بیکیوت سامانه ارتباط آنلاین شما و آرایشگاههای زنانه است .
نقل قول
 سپاس شده توسط Meri Khano0o0o0m ، Sahraa71 ، ساحلی
۸-ارديبهشت-۱۳۹۸, ۰۱:۱۸ عصر
ارسال: #2720
   
RE: آرایش چشم(3 عکس در هر ارسال)
 تصویر: ./uploads/201904/post_107414_1556444820_edd31955d1e8cd1dc505721ee60c11c7.attachتصویر: ./uploads/201904/post_107414_1556444853_8ae13b55cd4edbbd0642b09f849473b9.attachتصویر: ./uploads/201904/post_107414_1556444913_9e79d2927adc2652c125e796fe7c1a4b.attach


فایل‌های ضمیمه
.jpg  7354edf8439a78950037a8d1519ab68a.jpg (اندازه: 58.76 KB / دانلودها: 0)
.jpg  518e2bc466c9a31e792a0badf2c93bad.jpg (اندازه: 46.73 KB / دانلودها: 0)
.jpg  59c6097f16c7c52aaeec6beb8fcc18a5.jpg (اندازه: 49.88 KB / دانلودها: 0)

خدایا شکرتتصویر: /images/smilies/new/lub.png

 
نقل قول
 سپاس شده توسط Sahraa71 ، marcopolo
ارسال پاسخ

تمامی اظهار نظرهای کاربران صرفا نظرات شخصی آنان بوده و تمامی مسئولیت متوجه اظهار کننده نظر می باشد.
ارسال پاسخ صفحه قبل صفحه بعد ثبت نام